Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-10-10
Godkänd: 2018-10-10

Teknisk mekanik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng/ hp) masterprogram på avancerad nivå och börjar i slutet av augusti varje år. Programmet består av tre tvååriga spår: Strömningsmekanik, Hållfasthetslära samt Ljud och vibrationer. Undervisningsspråket är engelska.