Senast ändrad: 2019-05-17
Godkänd: 2019-05-17

Programmet, som omfattar 2 års studier motsvarande 120 högskolepoäng, ger en bred grund i fysik för alla studenter. Utbildningen är på avancerad nivå. Studenterna kan välja inriktningar mot Biomedicinsk fysik, Nanofysik, Optisk fysik, Subatomär och astrofysik och Teoretisk fysik.

Undervisningsspråket är engelska.