Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 Avancerad nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 7,5 Avancerad nivå
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Årskurs 3

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 Avancerad nivå
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 Avancerad nivå
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 Avancerad nivå
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 Avancerad nivå
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 7,5 Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5 Avancerad nivå

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 Avancerad nivå

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3