Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser