Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna ska läsas.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna ska läsas.

Listan på rekommenderade kurser bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

En av dessa 3 kurser måste vara SF2521 eller SF2561.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

En av dessa 3 kurser måste vara SF2521 eller SF2561.

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser på spåret (15 hp) + villkorligt valfria kurser på spåret (15 hp) = 30 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Totalt minst två villkorligt valfria kurser ska läsas på spåret under år 1 och 2. *Av de villkorligt valfria kurserna på spåret måste en av kurserna SF2930 eller SF2943 läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser på spåret (15 hp) + villkorligt valfria kurser på spåret (15 hp) = 30 hp.

Information om villkorligt valfria kurser

Totalt minst två villkorligt valfria kurser ska läsas på spåret under år 1 och 2. *Av de villkorligt valfria kurserna på spåret måste en av kurserna SF2930 eller SF2943 läsas.

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Totalt ska 30 hp läsas på spåret: 15 hp obligatoriska kurser + 15 hp villkorligt valfria kurser.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Totalt ska 30 hp läsas på spåret: 15 hp obligatoriska kurser + 15 hp villkorligt valfria kurser.

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Totalt ska minst 30 hp villkorligt valfria kurser läsas inom området optimeringslära och systemteori:

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna + minst 22,5 hp bland de villkorligt valfria kurserna på spåret.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Totalt ska minst 30 hp villkorligt valfria kurser läsas inom området optimeringslära och systemteori:

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna bland de gemensamma kurserna + minst 22,5 hp bland de villkorligt valfria kurserna på spåret.