Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-03-09
Godkänd: 2020-03-09

Masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska. Programmet består av en grundläggande del som följs av fyra spår: (i) beräkningsmatematik, (ii) optimeringslära och systemteori, (iii) matematik för dataanalys och (iv) finansiell matematik. Kurserna i den grundläggande delen är obligatoriska och värda 30 högskolepoäng. För att få tillräckligt djup i ett spår krävs att studenten slutför kurser på totalt ungefär 30 högskolepoäng bland profilkurserna för spåret ifråga.