Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2010

Spår, industriell materialteknik (IMTA)

Spår, materials design (MDNA)

Spår, nordisk internationellt masterprogram (NIMA)