Årskurs 2

Masterprogram, transportsystem (TTSYM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Sju kurser är villkorligt valfria. Krav ar att välja fyra till sex kurser utav dessa. Två kurser kan väljas från andra relevanta masterprogram, vilka skall godkännas av programkoordinator innan kursstart.

Ett Examensarbetet väljs utifrån kurslistan.