Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
En poäng i årskurs 3
6,0 0,1 0,2 0,3 0,4
SF1688 Diskret matematik 50684 6,0 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50659 9,5 6,0 3,5
ID1200 Operativsystem 50852 6,0 3,0 3,0
AL1504 Hållbar utveckling för datateknik 51129 7,5 7,5
DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 60478 15,0 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT1130 Spektrala transformer 50717 7,5 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system
50784 6,0 6,0
IE1205 Digital design
Behörighetskrav för masterprogrammet i inbyggda system, spåret inbyggda plattformar
50425 6,0 6,0
DD1389 Internetprogrammering 60491 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
60751 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
60759 6,0 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 61021 7,5 4,0 3,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60578 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60029 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Behörighetskrav för masterprogrammet i kommunikationssystem
60544 7,5 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
60756 6,0 6,0
MF1035 Elektroteknik, media
Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik
60888 6,0 6,0
SF1861 Optimeringslära 60461 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5
SF1634 Differentialekvationer II
Behörighetskrav för masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik
9,0
SK180N Inledande modern fysik 9,0