Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna: DD2423, DD2424, DD2421, DD2434, , DD2437 DD2440, DD2448, DD2476, DH2323, DH2642 eller DT2112 ska väljas.
Följande kurser rekommenderas: SF1630 (ger förkunskaper för andra kurser), DD2350och DD1388

Studerande som har för avsikt att ansöka om en generell masterexamen inom huvudområdet Datalogi måste välja minst tre villkorligt valfria kurser på avancerad nivå i datavetenskap.

Studerande som har för avsikt att ansöka om en masterexamen inom Industriell ekonomi måste välja minst två villkorligt valfria kurser på avancerad nivå i datavetenskap.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50669 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
DD1389 Internetprogrammering 60491 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
51233 7,5 7,5
DD2440 Avancerade algoritmer
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas. SF1630 Rekommenderat förkunskapskrav
50660 6,0 1,5 4,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
50670 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
50642 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
60647 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
60526 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas. Kräver SF1630 som förkunskaper
60496 7,5 3,0 4,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
60525 9,0 6,0 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
60630 7,5 4,5 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
60502 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas.
60485 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 50811 7,5 4,0 3,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50659 9,5 6,0 3,5
SF1630 Diskret matematik
Ger förkunskaper för kurserna DD1352, DD2440 och DD2448
9,0

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50478 9,0 4,0 5,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 60417 9,0 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50480 6,0 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60575 7,5 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60429 6,0 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60576 7,5 7,5
ME2087 Energiföretagande 60786 6,0 6,0

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Angående kursen SF2972 Spelteori: Kursen ges vartannat år, nästa tillfälle vt-19

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50537 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50539 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60409 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50535 7,5 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60411 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60410 7,5 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna DH2642, DT2112, DH2670, DT2213, DH2321, DD2424 eller DD2423 ska väljas.

Om avsikt finns att ansöka om masterexamen i datalogi/informationsteknik ska ytterligare villkorligt valfria kurser läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50670 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DT2112 Talteknologi 60526 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60502 7,5 7,5
DH2670 Haptisk, taktil och handgriplig interaktion 60646 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60536 7,5 7,5

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50476 9,0 1,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 60417 9,0 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50480 6,0 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60575 7,5 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60576 7,5 7,5
ME2087 Energiföretagande 60786 6,0 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60430 6,0 6,0

Spår, industriell bioteknik (IBTA)

INRIKTNINGEN INDUSTRIELL BIOTEKNIK ÄR VILANDE FÖR ANTAGNA KULL-17

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 50322 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD-IT-verktyg i industriell produktframtagning 50321 6,0 1,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
50318 6,0 6,0
MG2040 Monteringsteknik
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
60402 6,0 6,0

Spår, medicinsk bioteknik (MBIA)

INRIKTNINGEN MEDICINSK BIOTEKNIK ÄR VILANDE FÖR ANTAGNA KULL-17

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

* En av de villkorligt valfria kurserna MF2007 eller MF2044 ska väljas.

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 51149 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 51153 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
* En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska väljas.
60893 9,0 9,0
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2
60908 18,0 3,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
* En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska väljas.
60903 6,0 6,0

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 51039 6,0 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 50630 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60474 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60780 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50537 7,5 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50535 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60476 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60475 7,5 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5