TMS - Teknikkomplementära kurser

TMS (Teknik - Människa - Samhälle) är beteckningen på ett stort antal teknikkomplementära kurser som breddar ingenjörsutbildningen. Allt eftersom världen, samhället och tekniken blir mer mångfasetterade och komplicerade ställs allt högre krav på att en yrkesverksam ingenjör inte bara måste behärska sina basämnen, utan också ha kompetens inom andra ämnesområden.

TMS-kurserna är inte programbundna. Har du valfria kurser inom ditt program kan du välja någon /några av dessa oberoende vilket program du går på. Ansökan till kurserna sker på samma sätt och under samma valperioder som övriga programkurser på KTH.

TMS- kurserna hittar du även som broschyr - klicka HÄR (pdf 776 kB)

TMS kurser
Kurskod Namn Poäng
AE1705 U-landskunskap – globala frågor, samhälle och teknik 7,5hp
AE1702 Management av biståndsprojekt – målstyrd projekthantering 7,5hp
AE1706 Den globale ingenjören – att arbeta internationellt 7,5hp
AE1704 Mellanöstern och Nordafrika – förutsättningar som en framtida marknad 7,5hp
AG2171 Futures Studies and Forecasts - på engelska 7,5hp
AG2800 Life Cycle Assessment - på engelska 7,5hp
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice - på engelska 7,5hp
AG2804 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 7,5hp
AG2805 Sustainable Planning and Design 15hp
AG2806 Environmental Aspects of the Built Environment 7,5hp
AG2811 Planning for resilience 7,5hp
AG280X Degree project in environmental strategies, second level 30hp
AH2001 Microeconomics 7,5hp
AH2002 Econometrics 7,5hp
AH2003 Macroeconomics 7,5hp
AH2004 Industrial Dynamics 7,5hp
AH2006 Economic Geography 7,5hp
AH2007 International Economics 7,5hp
AH2009 Mathematics for Economic Analysis 7,5hp
AH2010 Econometrics II 7,5hp
AH2011 Economics of Innovation 7,5hp
AH2012 Industrial Organization 7,5hp
AH2013 Microeconomics II 7,5hp
AH2014 Theory and Methodology of Science 7,5hp
AH2015 Managerial Economics 7,5hp
AH2018 Management and Strategy 7,5hp
AH2019 Innovation and Entrepreneurship 7,5hp
AH2020 Macroeconomics for Business 7,5hp
AI2127 Management and Leadership 7,5hp
AI2145 Entreprenörskap och management 7,5hp
AI2151 Industriell utveckling med entreprenörskap, fortsättningskurs 15hp
AI2901 Corporate Finance and Markets 7,5hp
AK1202 History of Science and Technology 7,5hp
AK1204 Environmental History 7,5hp
AK1205 Science goes Fiction: Science Fiction, Film and Technological Futures in a Historical Perspective 7,5hp
AK1213 Swedish Society, Culture and Industry in a Historical Perspective 7,5hp
AK1214 Environment and Society in a Changing Arctic 10hp
AK2001 Matematiken och verkligheten 7,5hp
AK2002 God och dålig vetenskap 7,5hp
AK2003 Teknik och etik 7,5hp
AK2004 Riskfilosofi 7,5hp
AK2008 Bioteknologins etik 7,5hp
AK2030 Theory and Methodology of Science 4,5hp
AK2040 Theory and Methodology of Science 7,5hp
AK2010 Estetik och teknik 7,5hp
AK2012 Individuell fördjupningsuppgift 7,5hp
AK2014 Beslutsteori 7,5hp
AK2017 Introduktion till forskningsetik 3hp
AK2018 Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5hp
AK2025 Riskkommunikation, teori och praktik 7,5hp
AK2026 Risk, Media, and Controversies 7,5hp
AK2028 Vetenskaplig kvalitet, projektkurs, 7,5hp
AK2032 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (samhällsvetenskap) 4,5hp
AK2034 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (beräkningsvetenskap) 4,5hp
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5hp
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5hp
AK2201 Energi och geopolitik, kursen ges på engelska 7,5hp
AK2202 Gender and Technology 7,5hp
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5hp
AK221X Examensarbete inom teknikhistoria 30hp
DA2190 Allmän bildning 6hp
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5hp
DH1602 Kommunikation 6hp
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6hp
DH2620 Människa–datorinteraktion 6hp
DH2660 Haptik 6hp
DD2418 Språkteknologi 6hp
DM2556 Intercultural Communication 7,5hp
DS1309 Teknisk engelska, B1 7,5hp
DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9hp
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9hp
DS1320 Tyska, grundnivå 6hp
DS1323 Tyska, fortsättningsnivå 7,5hp
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9hp
DS132N Teknisk tyska, mellannivå - webbkurs 9hp
DS1319 Tyska - språk, kultur och samhälle - sommarkurs 4,5hp
DS2326 Teknisk tyska, högre nivå 9hp
DS1330 Franska, grundnivå 6hp
DS1339 Franska, fortsättningsnivå 7,5hp
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9hp
DS1337 Franska - språk, kultur och samhälle - sommarkurs 4,5hp
DS2336 Teknisk franska, högre nivå 9hp
DS1340 Spanska, grundnivå 6hp
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5hp
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9hp
DS1347 Spanska - språk, kultur och samhälle - sommarkurs 4,5hp
DS2349 Teknisk spanska, högre nivå 9hp
DS1380 Japankunskap, grundnivå 6hp
DS1381 Japankunskap, grundnivå - halvfart, dagtid 6hp
DS1382 Japanska, fortsättningsnivå I 6hp
DS1383 Japanska, fortsättningsnivå I - halvfart, dagtid 6hp
DS1384 Japanska, fortsättningsnivå II 9hp
DS1385 Japanska, fortsättningskurs II, halvfart, dagtid 9hp
DS1386 Japanska, mellannivå 9hp
DS1390 Kinakunskap, grundnivå 6hp
DS1391 Kinakunskap, grundnivå - halvfart, dagtid 6hp
DS1392 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6hp
DS1393 Kinesiska, fortsättningsnivå I - havfart, dagtid 6hp
DS1394 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9hp
DS1395 Kinesiska, fortsättningsnivå II, halvfart, dagtid 9hp
DS1396 Kinesiska, mellannivå 9hp
DS1500 Swedish 1, Elementary level A1/A2 7,5hp
DS1510 Swedish 2, Advanced beginners’ level A2/B1 7,5hp
DS1520 Svenska 3, mellannivå B1/B2 7,5hp
DS1530 Svenska 4, högre nivå B2/C1 7,5hp
DS2307 Kultur och kommunikation i Östasien 6hp
DS1364 Retorik - konsten att övertyga 7,5hp
DT2112 Speech Technology 7,5hp
DT2212 Musikakustik 7,5hp
DT2213 Musical Communication and Music Technology 7,5hp
DT2215 Advanced Individual Course in Musical Communication 6hp
DT2300 Sound in Interaction 7,5hp
EH2010 Projektstyrning 7,5hp
EH2030 Business Development and Quality Management 7,5hp
EH2720 Management of Projects 7,5hp
EH2730 Requirements Engineering 7,5hp
LI1011 Informationssökning (B, BD, I, M, T, P) 1,5hp
LI1021 Informationssökning (D, E, F, Medie) 1,5hp
LI1041 Informationssökning - på engelska 1,5hp
LI105N Informationssökning - webbkurs 1,5hp
LI106N Informationssökning - på engelska, webbkurs 1,5hp
LI107N Informationssökning (med rapportskrivning på svenska) - webbkurs 6hp
LI1101 Informationssökning (med litteraturstudie) 3hp
LI116N Teoretiska modeller för informationsåtervinning och informationsanalys 4,5hp
LI1118 Information retrieval in chemistry databases 3hp
LI1171 Modeller för informationsåtervinning, utvidgad kurs 7,5hp
ME1003 Industrial Management 6hp
ME1023 Industriell marknadsföring 6hp
ME1032 Economics of industrial and technical transformation 6hp
ME1034 Industriell ekonomistyrning 6hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6hp
ME2016 Project Management, Leadership and Control 6hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6hp
ME2025 Brand Portfolio Management 6hp
ME2026 Brand Trends and Tradition 6hp
ME2028 Behavioural Management Control 6hp
ME2029 Finansiering 6hp
ME1033 Open and User Innovation 7,5hp
ME2033 Industrial dynamics and technical change 6hp
ME2034 Management of new technology and industrial creativity 6hp
ME2036 Industrial Dynamics, advanced course 6hp
ME2042 Förhandlingsteknik 6hp
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6hp
ME2053 Logistik och supply chain management 6hp
ME2054 Inköp och supply chain management 6hp
ME2060 Management Consulting 6hp
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5hp
ME2063 Team Leadership and Human Resource Management 6hp
ME2070 Enterprise Risk Management 6hp
ME2071 Business Venture Development 7,5hp
ME2072 Entrepreneurship for Engineers 6hp
ME2073 Business Development Lab of Entrepreneurship Engineers 9hp
ME2074 Entrepreneurial Leadership and Ethics 7,5hp
ME2075 Genus, organisation och ledning 6hp
ME2076 Media Law 7,5hp
ME2077 Developing Energy Business 6hp
ME2079 Caselösning och självledarskap 6hp
ME2604 Advanced Industrial Marketing 6hp
ME2701 Corporate Finance and Markets II, ME2701 7,5hp
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5hp
ME2813 Business Model Innovation 7,5hp
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5hp
MJ1505 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld - kvällskurs 6hp
MJ2611 Introduction to industrial ecology - på engelska 6hp
MJ2613 Hållbar utveckling 6hp
MJ2622 Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs II - projektinriktad 9hp
MJ2624 Projekt i miljöskyddsteknik 6hp
MJ2627 Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 9hp
MJ2629 Miljöskyddsteknik, teorikurs 6hp
MJ2630 Waste management 6hp
MJ2635 Environmental modelling: Introduction and application examples 6hp
MJ2640 Cleaner production 6hp
MJ2641 Cleaner production II - projektinriktad 6hp
MJ2655 Teknik och ekosystem 6hp
MJ2656 Applied Ecology 6hp
MJ2663 Environmental management 6hp
MJ2664 Environmetal management II - på engelska, projektinriktad 6hp
MJ2673 Research methodology and theory of science 7,5hp
MJ2681 Applied environmental system analysis II - projektinriktad/a> 6hp
MJ2682 Applied environmental system analysis/a> 6hp
MJ2691 Technology and sustainable development 6hp
MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6hp
MJ2696 Ecological economics, advanced course 6hp
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Till sidans topp