Verifiera intyg

Varje studieutdrag som genereras från tjänsten Skapa intyg förses med ett unikt kontrollnummer.

Genom att här nedan ange personnumret och kontrollnumret på ett intyg går det att hämta en ny kopia av intyget ifrån Ladok och verifiera dess riktighet genom att kontrollera innehållet. Kontrollnummer, personnummer och sista giltighetsdatum återfinns längst ner på sidorna i intyget. Efter sista giltighetsdatum går det inte att verifiera intyget.

Tjänsten förhindrar inte möjligheten att förfalska ett intyg men gör det enklare att styrka dess ursprungliga innehåll. Att det går att hämta en kopia räcker alltså inte som verifikation, utan innehållet i kopian måste jämföras med "originalet".

Verifiera intyg

Personnummer:
Kontrollnummer: