Till innehåll på sidan

KTH på första plats i Klimatstudenternas ranking 2022

Publicerad 2022-04-06

Organisationen Klimatstudenterna rangordnar Sveriges lärosäten efter deras klimatarbete under det gångna året i rapporten Climate Action Ranking. På första plats kom i år KTH.

Rankingen baseras på lärosätenas faktiska utsläpp och utsläppsminskningar samt ambitionsnivå för klimatarbetet framåt. I år har 23 av Sveriges högskolor och universitet rangordnats. Resultatet visar att KTH ligger i topp med 95 av 100 möjliga poäng. KTH får stadigt bättre ranking år efter år: tredje plats med 86 poäng 2021 och sjätte plats med 43 poäng 2020.

Syftet med rankingen är att sätta press på svenska lärosäten att bli fossilfria. Rankingen baseras på svar från en enkät som har besvarats av lärosätena själva. Poäng sattes inom fyra kategorier:

  • Flygutsläpp per årsarbetskraft från tjänsteresor
  • Minskning av flygutsläpp
  • Mål, handlingsplaner och mätning
  • Måluppfyllelse, alltså hur väl lärosätena når sina uppsatta mål

Läs mer om rankingen och rapporten Climate Action Ranking 2022 (klimatstudenterna.se) 

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-04-06