Stöd och service på KTH

KTH erbjuder mycket stöd och service till dig som student för att du ska få en bra studietid på KTH.

Studera på KTH med autism

Du som har Autism och/eller Aspergers syndrom och är ny på KTH är välkommen till ett informationstillfälle den 6:e augusti.

Mer information finns på hemsidan: Informationsträff

Epost: funka@kth.se

Vägledning och frågor om studier, utbildning och karriär

Studie- och karriärvägledning

Du som har börjat ett program på KTH och behöver stöd under din studietid ska kontakta din programstudievägledare eller masterkoordinator. Det gäller både för studierelaterade frågor och studiesociala ärenden som exempelvis att upprätta en studieplan eller diskutera din studiesituation.

Studievägledning basår, årskurs 1-3

Studievägledning årskurs 4-5

Om du funderar på att byta program eller av någon anledning inte vill vända dig till din programstudievägledare kan du kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen. 

Central studievägledning

Antagning

Om du har frågor om ditt antagningsbesked, behörighet, anstånd eller överklaganden kan du vända dig till Antagningen på KTH.

Telefontid: Mån kl. 13.00–14.00,
tis–tor 10.00–11.00
Telefon: 08-790 94 40
E-post: info@kth.se

Kompensatoriskt stöd 

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få kompensatoriskt stöd i sina studier vid KTH. Gruppen som samordnar stödet heter Funka.

Funka

Akademiskt resurscentrum

ARC står för Akademiskt Resurscentrum och är till för dig som vill utveckla dina färdigheter inom ämnen som akademiskt skrivande och informationssökning. Varje termin ges öppna lunchseminarier och workshops.

Akademiskt resurscentrum

Student- och kursexpeditioner

På en studentexpedition (även kallad kursexpedition) kan du t.ex. omregistrera dig på en kurs, hämta ut tentor eller köpa kurskompendier. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken skola/avdelning som håller i kursen. Har du frågor kring kursval eller studierna på ditt program ska du istället vända dig till ditt utbildningskansli eller programstudievägledare.

Student- och kursexpeditioner

Allmänna frågor och ärenden om KTH 

KTH Entré är en central mötesplats för information, studier och event. Här kan du som student få hjälp med allmänna och praktiska frågor om KTH och campus, t.ex. vägvisning och kontaktuppgifter, registrerings- och studieintyg, passerkort, KTH-konto samt övrig IT-support.

I KTH Entré erbjuds också lunchseminarier inom forskning, karriär och studieteknik. Här finns även KTH:s profilshop där man kan hitta produkter till sig själv eller gåvor till familj och vänner. Du är också välkommen förbi om du vill träffa vänner, ta en fika eller sitta och plugga.

Om du har frågor om ditt program eller något praktiskt kring dina studier så vänder du dig till utbildningskansli, studentexpedition eller programstudievägledare på din skola/campus.

KTH Entré

KTH Biblioteket 

På biblioteket hittar du studieplatser, böcker och elektroniska resurser. Här erbjuds också handledning, undervisning, öppna föreläsningar och utställningar.

KTH Biblioteket

Undvik fusk och plagiering

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att studenter kopierar in plagierat material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden. Här lär du dig hur du undviker fusk och plagiering.

Må bra under dina studier 

Till Studenthälsan är du som student välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier. Du kan komma i kontakt med en företagssjuksköterska, kurator eller psykolog.

Studenthälsan

En jämställd studiemiljö

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Equality Office jobbar för en jämställd studiemiljö där alla studenter behandlas på lika villkor.

Likabehandling, jämställdhet och mångfald

Trygg och säker under din studietid

KTH har en väletablerad säkerhets- och krisorganisation som är till för att du som student ska känna dig trygg och säker under din studietid på KTH. De ansvarar bland annat för inpassering i KTH:s lokaler, var du vänder dig om du behöver hjälp i olika typer av situationer, hur du ska agera vid brand och hur du förebygger stöld, men även säkerhetsfrågor kopplade till studenten och det studiesociala, som serverings- och säkerhetstillstånd inför event och sammankomster.

Återsamlingsplats vid brand eller fara

KTH Södertälje: Kvarnbergagatan 12

KTH Kista: Boulebanan, Isafjordsgatan 26

KTH Flemingsberg: Utanför Novums entré, Hälsovägen 7

KTH Campus: Se utrymningskarta i aktuellt hus

Säkerhet och krisorganisation

Idrott på landslagsnivå och studier på KTH

Kombinera studier med elitidrott på KTH. KTH är ett Riksidrottsuniversitet och kan erbjuda dig som idrottar på landslagsnivå en god möjlighet att kombinera din elitidrottskarriär med högre studier.  

KTH Riksidrottsuniversitet

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-06-30