Under programstudierna

Som student på ett program behöver du under din studietid en mängd information så att du kan planera dina studier.

Det gäller t. ex. kursregistreringar, uppflyttningsregler eller särskild behörighet till kurser, möjlighet till utlandsstudier och regler kring examensarbete. Kanske ska du göra kurs- och inriktningsval.

Här hittar du information som är gemensam för alla studenter. Eftersom regler och rutiner kan skilja sig åt är det viktigt att du även går till din programwebb för att få den information som gäller dig.

Till sidans topp