Till innehåll på sidan

CSC: De två sista åren av civilingenjörsprogrammen följer studenterna ett masterprogram

KTHs civilingenjörsutbildningar består sedan 2007 av tre år med studier på grundnivå som leder till en kandidat och sedan två år av studier på avancerad nivå då studenten följer ett masterprogram.
Här beskrivs vad som gäller för Medieteknikprogrammet som börjar masterprogram hösten 2015.

Så här valde medieteknikstudenterna våren 2014: 

Medieteknik 40
MDI 10
Datalogi 4
ICT Innovation                 0
   

Medieteknikstudenterna har fyra masterprogram att välja bland. Valet sker via antagning.se under tiden 1-15 maj 2015 med programstart höstterminen 2015. I början av augusti kommer ett antagningsbesked att skickas till dig.

Medieteknik

Garantiplats. Följer du utbildningsplanen finns inga ytterligare krav på kursval.

Datalogi

Du måste ha följt inriktningen i Datalogi i årskurs 3 på Medieteknikprogrammet för att vara behörig till Masterprogrammet i Datalogi. Utöver utbildningsplanen måste du läsa DM2573 Hållbarhet och medieteknik  för att kunna ta ut en civilingenjörsexamen.

Människa-datorinteraktion

Garantiplats. Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet människa- datorinteraktion och vill ta ut en civilingenjörsexamen ska inom masterprogrammet välja kursen DM2573 Hållbarhet och medieteknik.

ICT-Innovation

Garantiplats. Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet ICT-Innovation och vill ta ut en civilingenjörsexamen ska inom masterprogrammet välja kursen DM2573 Hållbarhet och medieteknik.