Till innehåll på sidan

CSC: Information för studenter på masterprogrammet i Mäniska-datorinteraktion kull 11

Här kommer vi att samla information för studenter på masterprogrammet i MDI kull 11.

Hösten i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 29,2 hp. Se Kurs- och programkatalogen (länk till höger).

Studenter med annan bakgrund än Datateknikprogrammet eller Medieteknikprogrammet (civilingenjörs- eller högskoleingörsprogrammet) vid KTH rekommenderas att läsa broschyren Ettans guide, som finns till höger.

Om du redan tidigare läst någon av de obligatoriska kurserna (eller annan kurs med motsvarande innehåll), ska du kontakta studievägledningen för att byta ut den. Detta gäller framförallt kursen DH2620 Människa-datorinteraktion där många studenter antagligen redan läst denna eller DH1620 Människa-datorinteraktion eller någon annan kurs med motsvarande innehåll.

Till våren ska du välja ett av programmets tre spår. Valet görs i november. Därvid ska du tänka på att du måste uppfylla förkunskapskraven.

Närmare instruktioner om hur valet går till kommer.