Till innehåll på sidan

CSC: Information för studenter på masterprogrammet i Medieteknik kull 1

Här kommer vi att samla information för studenter på masterprogrammet i Medieteknik kull 11.

Programmet startar direkt med valbara kurser i början av hösten i årskurs 1. Tanken är att ge de studenter som har en annan bakgrund än Medieteknikprogrammet (civilingenjör) vid KTH ska få en chans att komplettera sin utbildning. Se Kurs- och programkatalogen (länk till höger). Studenter från civilingejörsprogrammet i Medieteknik vid KTH kan istället läsa kurser från årskurs 2.

Studenter med annan bakgrund än Medieteknikprogrammet (civilingenjörs- eller högskoleingörsprogrammet) vid KTH rekommenderas att läsa broschyren Ettans guide, som finns till höger.

Studenter med annan bakgrund än civilingenjörsprogrammet i Medieteknik vid KTH ska uppsöka studievägledaren för att välja kurser inför hösten direkt vid terminsstarten.

Studenter som kommer från civilingenjörsprogrammet i Medieteknik vid KTH men som inte valt kurser inför hösten 2011 ska också uppsöka studievägledaren för att välja kurser inför hösten direkt vid terminsstarten.

Tänk på att de flesta kurser har förkunskapskrav som du måste uppfylla för att läsa dem.