Anmälan till kurs inom program

Anmälan till höstens programkurser kommer att öppna den 1 maj.

Glöm inte att göra din Anmälan till kurs inom program (AKP) inför hösten 2020!

Inför kursvalet kommer det att ges information för ditt program. Det är mycket viktigt att du tar del av denna så att du vet vad som gäller för särskild behörighet till kurser, vilka kurser som är obligatoriska, inriktningsval med mera. Om du inte vet hur eller var du når informationen kan du vända dig till din programstudievägledare.
Kontaktuppgifter till studievägledning på program

Anmälan är öppen 1-15 maj 2020 och görs via www.antagning.se

För mer information om hur du loggar in samt väljer kurser, se pdf-dokumentet "Anmälan till kurs inom program" nedan.

Anmälan till kurs inom program på antagning.se.pdf (pdf 451 kB)

Antagningsbeskedet skickas ut 5 augusti 2020.

För dig som gör ditt Masterval till HT20

Civilingengörsstudenter i åk 3 som väljer masterprogram till hösten via Mastervalet ska inte göra något kursval via antagning.se i maj.

Du kommer istället att välja dina kurser inom program i Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram den 10:e augusti.

För dig som har valfria kurser den första terminen kommer kursval vara tillgängligt i Ladok den 10-21 augusti.

Logga in via student.ladok.se och välj KTH.

Under menyn "Aktuella studier" kommer du se din programantagning och eventuella obligatoriska kurser i fältet "Kommande". Om du har kursval att göra ser du vilka valmöjligheter du har under "Planerade studier".

Information om vilka kurser du kan välja, och vilka kurser som är villkorligt valfria eller rekommenderade, hittar du i läsårsplanen för det program du är antagen till: Kurser inom program .

Om du har frågor kring ditt kursval, valfria eller obligatoriska kurser ska du vända dig till din studievägledare.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-05-28