Examen, hur och var ansöker man?

När du har avslutat dina studier ska du personligen ansöka om en examen. Skicka in din ansökan så snart du har slutfört dina studier.

Hur ansöker jag om examen?                                         

Du som är antagen efter 1 juli 2007 eller har beviljats övergång till 2007 års examensordning ansöker om examen via webbtjänsten i din personliga meny. Du får tillgång till webbtjänsten genom att logga in på KTH:s hemsida och därefter klicka på ”Program” högst upp i din personliga meny och sedan ”Examensansökan”.

Du som är antagen före 1 juli 2007 och är programstudent på KTH ansöker om examen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om examen”.                 
Blanketten ser du i länken till höger och du lämnar ifylld ansökan till utbildningskansliet, studievägledningen, på din skola.

Du som är forskarstuderande ansöker om examen genom att ladda ner blanketten via denna sida och skicka in den till forskarutbildningshandläggaren på din institution.

Utbildningsprogram (lokala studievägledningen)

Din ansökan kommer att behandlas i två steg, först granskning och godkännande av examenskrav på ditt utbildningskansli och sedan granskning samt utfärdande hos examensgruppen.

Du som inte är programstudent på KTH ska skicka in ifylld ansökan till examensgruppen. Har du läst kurser på annat universitet/högskola som du vill skall ingå i din examen så bifogar du vidimerade betyg samt kurs-beskrivning på dessa. Vår postadress är:
KTH Examen, Brinellvägen 10, 100 44 Stockholm
 

Hur förbereder jag min examensansökan?

För att försäkra dig om att din ansökan kommer att godkännas bör du se till att inget resultat är bristfälligt eller felaktigt registrerat.

  • Ta ut ett resultatintyg ur Ladok via webbtjänsten "Intyg" som du hittar i den personliga menyn eller via denna länk Skapa resultatintyg.
  • Kontrollera att samtliga kurser som ingår i examen enligt läro- och timplanen är slutrapporterade, att stavningen på examensarbetets titel på både svenska och engelska är korrekt, om inte ska du kontakta institutionen och be dem att åtgärda detta innan du ansöker om examen.
  • Kontrollera att ditt namn är rätt i Ladok, eftersom det namnet kommer att anges på ditt examensbevis. Uppgifterna i Ladok inhämtas från folkbokföringsregistret, därför är det viktigt att ditt namn är korrekt angivet även där.

Om du ansöker om en masterexamen krävs att du har examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp/120 p från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, då den är behörighetsgivande för masterexamen.

Vilka kurser kan jag ta med i examen?

Du kan endast ta med de kurser som ingår i examen enligt läro- och timplanen. Kurserna skall vara avslutade. Enskilda moment från en oavslutad kurs kan inte ingå i examen. Kontakta din studievägledare om du är osäker på vad som kan ingå i din examen.
Du kan ta med kurser från andra universitet/högskolor när du ansöker om examen under förutsättning att de är tillgodoräknade (se nedan), att aktuellt huvudområde finns samt att du har läst kurser vid KTH.
För vidare information om examensordning och lokala föreskrifter se länkar i vänstermenyn.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser i en examen?

Om du har kurser/utbildning från ett annat svenskt eller utländskt universitet kan du få dessa tillgodoräknade i examen. När du ansöker skall du bifoga ett svenskt/engelskt studieintyg från det aktuella lärosätet, då examensbeviset är tvåspråkigt. Ansök om tillgodoräknanden hos din studievägledare i god tid före ansökan om examen.

Tillgodoräknande av kurs

Hur får jag mitt examensbevis?

Eftersom examensbeviset är en värdehandling skickas det rekommenderat till den adress du angivit på ansökan. Posten skickar en avi till dig och det är du personligen som måste hämta examensbeviset på något av postens serviceställen. Tänk på att din adress ska vara aktuell en tid framöver och om dina adressuppgifter ändras under handläggningstiden ber vi dig kontakta examensgruppen. Om du vill att någon annan ska hämta ut ditt examensbevis så ska du ange den personens namn och adress i din ansökan.

När du har fått examensbeviset

När du har fått ditt examensbevis läs igenom det noggrant. Om det finns felaktigheter eller oklarheter kontakta examensgruppen direkt. Kan korrigering ske inom kort från bevisets utfärdande, byts den felaktiga sidan ut mot en ny. Sker korrigering däremot en längre tid efter utfärdande kommer det att göras direkt på originalet.

Examensbevisen på KTH

På första sidan av examensbeviset står namn, examensbenämning, datum för utfärdandet och rektors underskrift. Det finns också ett profiltryck av KTHs logotyp.

Sedan följer en kursbilaga till examensbeviset som innehåller namn, personnummer, utbildningsprogram, examensbenämning och alla avklarade kurser som ingår i examen. Denna kan bestå av flera sidor vilka undertecknas av examenshandläggaren. Alla KTHs examensbevis är tvåspråkiga och är försedda med en hänvisningsnot till KTH (vid behov av bestyrkande).

Examensbeviset har två datum, ett för avslutade studier (då du fullgjort din sista kurs/moment) och ett för utfärdande av beviset (det datum då rektor skriver under).

Diplomering

Examensbeviset ska vara utfärdat för att du ska kunna anmäla dig till diplomering. För vidare information om diplomering klicka här.

Examensring

Information om ingenjörs- och doktorsringar hittar du via KTH Alumnis information om examensringar.

Flera frågor

Om du har frågor om din examensansökan efter att den har skickats från ditt utbildningskansli kan du kontakta oss på examen at kth.se eller
08-790 70 09.

Till sidans topp