Examensbenämning vid KTH

Grundnivå

Grundnivå First cycle
Högskoleexamen 120 hp Higher Education Diploma (120 hp/120 credits)
Högskoleingenjörsexamen 180 hp Bachelor of Science in Engineering (180 hp/180 credits)
Teknologie kandidatexamen 180 hp Bachelor of Science (180 hp/180 credits)

Avancerad nivå

Avancerad nivå Second cycle
Arkitektexamen 300 hp Master of Architecture, ( 300 hp/300 credits)
Civilingenjörsexamen 300 hp Master of Science in Engineering, (300 hp/300 credits)
Teknologie masterexamen (120hp) Master of Science (120 hp/120 credits)
Teknologie magisterexamen (60hp) Master of Science (60 hp/60 credits)

Forskarnivå

Forskarnivå Third cycle
Teknologie doktorsexamen Doctor of Philosophy
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy
Teknologie licentiatexamen Licentiate of Engineering
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy

Generella examina, examensbenämningar

Grund- och avancerad nivå före 2007-07-01 (1993 års examensordning)

Högskoleexamen inom
Teknologie kandidatexamen inom huvudämnet…
Teknologie magisterexamen inom huvudämnet…
Magisterexamen med inriktning mot …

Grund- och avancerad nivå från 2007-07-01 (2007 års examensordning)

Högskoleexamen
Teknologie kandidatexamen
Teknologie mastererexamen
Teknologie magisterexamen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-05-28