Avhandlingar och examensarbeten

Avhandlingar och examensarbeten ska ha ett enhetligt utseende med KTH:s grafiska profil.

Den tryckta doktorsavhandlingen eller licentiatuppsatsen ska innehålla ett spikblad. Detta får du i PDF-format när du har spikat din avhandling elektroniskt i ​DiVA.

Avhandlingar trycks av  US-AB, de når du enklast på  tryck@us-ab.com. De har tillgång till våra mallar och kan vara behjälpliga både vid tryck och form.

Till sidans topp