Examensarbete

Examensarbetet är inte bara en viktig del av utbildningen. Många studenter tycker att det är den del av studierna som är intressantast och mest givande, men också den del som ställer de största kraven och erbjuder de största utmaningarna.

Ett examensarbete är en kurs och utgörs av en uppsats/rapport (och arbetet bakom denna) som du skriver, presenterar och när allt är klart, får högskolepoäng för. Då är du ett steg närmare examen.

Regler och rutiner för examensarbete kan skilja sig åt på olika delar av KTH och mellan olika examensarbetes-kurser. Kursplaner finns i Kurs- och programkatalogen .

KTH:s riktlinjer för examensarbetskurser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:studentdata@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2018-05-21