Terminsregistrering

OBS! Från och med höstterminen 2018 kommer KTH inte att tillämpa terminsregistrering. Fortfarande kommer krav på kursregistrering att gälla om du ska läsa de kurser som du har antagits till. Kursregistrering är bland annat nödvändig för att du ska kunna tentaanmäla dig, dina resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Läs mer om kursregistrering

Information om kursregistrering

Inför en ny termin

Om du kommit efter i dina studier kan du kontakta din studievägledare eller motsvarande för att få hjälp med att planera dina fortsatta studier.

Om du planerar att göra ett studieuppehåll eller vill avbryta dina studier för gott läs mer om studieuppehåll och avbrott här  . Du kan också kontakta din studievägledare eller ditt utbildningskansli.