Delta i utvecklingsprojekt i Afrika genom KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Som student som studerar i årskurs 3 på KTH erbjuds du möjlighet att resa till Afrika under 4-6 månader och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FNs globala hållbarhetsmål.

Projektkurser vårterminen 2020

Ansökan för vårterminen 2020 är nu öppen med sista ansökningsdag den 21 oktober. Information om ansökan hittar du längre ner på sidan.

Hemsidan uppdateras löpande.

IT-relaterat projekt i Nairobi

Här har du möjlighet att tillbringa period 4 (mitten av mars till slutet av juli) vid Strathmore University i Nairobi. Där kommer du att genomföra ditt kandidatexamensarbete (KEX) som en del i ett större projekt där du samarbetar med lokala studenter och utvecklar lösningar till en lokal samhällsutmaning inom områdena: IT-transport, IT-förnybar energi. IT-utbildning, IT-miljö, IT-samhälle eller IT-jordbruk. Om du blir nominerad kommer du under period 3 att ytterligare definiera ditt projekt tillsammans med Strathmore University och din handledare vid KTH. Utöver projektet och ditt kandidatexamensarbete har du även möjlighet att läsa andra kurser inom områdena Information and Technology och Business vid Strathmore University.

Projekt kring samhällsutmaningar i och omkring Gaborone i Botswana

Här har du möjlighet att tillbringa hela vårterminen (januari - mitten/slutet av maj) vid Botho University i Gaborone. Där kommer du att ingå i ett multi-disciplinärt studentteam som utvecklar lösningar till en lokal samhällsutmaning, det kan till exempel handla om vattenförsörjning, energi eller stadsplanering. Parallellt med projektet kan du genomföra ditt kandidatexamensarbete (KEX) som med fördel utformas som en fördjupning av någon del av projektet. Du kan även läsa andra kurser på Botho så att du kommer upp i motsvarande heltidsstudier under vårterminen (30hp).

Förutsättningar

Erbjudandet är öppet för dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och under läsåret 19/20 läser årskurs 3. För att kunna delta måste du möta ditt programs behörighetskrav för examensarbete på kandidatnivå (vid tillfället för deltagande). Du får inte tidigare ha deltagit i ett projekt genom GDH och du måste uppfylla kraven för visum till landet där projektkursen genomförs.

Projekten söks i konkurrens, se mer om ansökan nedan. Utifrån din ansökan görs ett urval där dina studiemeriter och lämplighet för det aktuella projektet bedöms. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Vid behov kan du kallas till intervju som en komplettering av din ansökning. Bedömning av ansökan görs av KTH Global Development Hub och lärare från berörda skolor. Om du blir antagen kommer du att erbjudas ett rese-och omkostnadsbidrag. Deltagande i ett sådant här projekt påverkar inte dina möjligheter till framtida utbytesstudier.

Inpireras av tidigare studetenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH Global Development Hub genom att läsa deras reseberättelser.

KTH Global Development Hub på utlandsbloggen

David som genomförde en projektkurs i Nairobi bloggade om sin upplevelse på utlandsbloggen.

Ansökan

Ansökan för vårterminen 2020 är nu öppen med sista ansökningsdag den 21 oktober 2019. Ansökningsformuläret finner du via länken nedan. Fyll i ansökan och skicka efterfrågade intyg till katiez@kth.se  inom ansökningsperioden för vald projektkurs. Endast kompletta ansökningar kommer att bedömas.

Länk till ansökan

Bilagor som ska skickas via mail: 

  1. Betygsutdrag.
  2. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, u-landskunskap, etc.
  3. Om projektkursen är en del av ditt kandidatexamensarbete ska det finnas ett intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet.
  4. Om projektkursen ska tillgodoräknas i din utbildning ska ett intyg från din internationella koordinator bifogas.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Erica Buck
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-10-14