Till innehåll på sidan

Finansiering för examensarbete utomlands

Att genomföra sitt examensarbete utomlands behöver inte innebära ökade kostnader. Eftersom ditt examensarbetet ingår i din utbildningsplan och du är inskriven på KTH medan du genomför dem så har du möjlighet att ta emot studiemedel motsvarande som för vanliga studier. För examensarbete inom Europa kan Erasmusstipendium sökas för att täcka merkostnader såsom resor till och från studieorten.

Mot bakgrund av den nuvarande globala situationen med coronaviruset samt det rådande läget i Stockholm har KTH:s ledning bestämt att utbytesstudier och andra former av utlandsstudier, som praktik och exjobb utomlands, ställs in under vårterminen 2021.

Studiemedel

Under ditt examensarbete kan du behålla studiemedlen från CSN eftersom du fortfarande är inskriven och tar poäng på KTH. Ett så kallat merkostnadslån går att söka för att täcka till exempel högre levnadskostnader, reskostnader och studieavgifter.

Stipendium för examensarbete inom Europa (Erasmus+)

Studenter som ska genomföra examensarbete inom EU kan ansöka om Erasmusstipendium. Du kan ansöka om praktikstipendium och då gäller samma regler som för praktik, dvs du kan inte vara registrerad på några kurser och det är minimum 2 månader. Erasmusstipendium kan fås maximalt under 12 månader per studienivå (kandidatnivå och masternivå). Du kan alltså studera utomlands flera gånger genom stipendiet, minst 2 eller 3 månader per gång beroende på om det är studier eller praktik som du genomför under ditt examensarbete. Stipendium beräknas per dag enligt beloppen nedanför. Beloppen är för praktik och vi betalar ut 100 procent av stipendiebeloppet vid avresa. Stipendiebeloppet baseras på landets levnadskostnadet som delats in i två grupper. Deadline för ansökan till praktik som startar mellan 1 januari och 28 februari är söndagen den 6 december 2020. Detta för att få stipendieutbetalningen INNAN projektstart.

Stipendiebelopp för examensarbete (praktik) Erasmus+ (baserat på studiedestination)

Grupp 1

Danmark, Finland, Island, Irland, Luxembourg, Storbritanien,
Liechtenstein, Norge

€655/månad.

Grupp 2

Österrike, Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien, Cypern,
Nederländerna, Malta, Portugal €595/mån

Grupp 3

Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen,
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Norra Makedonien, Turkiet, Serbien €595/mån

Du kan behöva visum för att söka stipendium om du saknar EU-medborgarskap. Läs mer om de rättigheter och skyldigheter som följer med ett Erasmusstipendium i Erasmus Student Charter (pdf 62 kB) . Även Schweiz erbjuder stipendium för inkommande studenter i nivå med Erasmus+.

Extra stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med Erasmus-stipendium som, på grund av varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom, behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands kan söka bidrag för att täcka merkostnader som uppstår. Bidrag kan sökas för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, fysioterapi och läkarundersökning i värdlandet.

Stipendieansökan för Erasmus+ (examensarbete)

 1. Innan du ansöker om stipendiet ska du själv ha hittat ett examensprojekt/praktikplats.

 2. Ansökan görs via en länk som du erhåller genom att maila till erasmus-plus@kth.se . Blanketterna ligger i ansökningsportalen, var noga med att skicka in din ansökan i tid. Ansökan ska innehålla:

  • Grant Agreement, kontrakt som ska fyllas i och signeras.

  • Learning Agreement ska vara ifylld och signerad av dig, mottagande organisation och en kontaktperson på din skola.

  • En inbjudan som talar om att du är välkommen till praktikplatsen. Bifoga gärna en beskrivning av arbetsuppgifterna.

 3. Besked om beviljande sker via mail till den av dej angivna mailadressen.

 4. En utbetalning sker i samband med det datum du angett som startdatum.

 5. Du behöver lämna en utvärdering av din utlandsvistelse. Det sker genom att EU Kommissionen skickar ett mail med en länk skickas till dig. Den skickas till den adress du angivit i din ansökan.

Stipendieansökan Erasmus+ för examensarbete steg för steg

Språktester och språkkurser

EU-kommissionen kräver att alla som erhåller Erasmus+-stipendium ska göra OLS-språktesterna som skickas ut innan och efter utlandsvistelsen. Språktesterna bedömer dina kunskaper inom varje språkområde och ska tas i det språk som i huvudsak gäller för ditt utbyte, praktik eller examensarbete. De studenter som i första språktesten når nivå B2, C1 eller C2 har möjlighet att gå en språkkurs i studie- eller praktiklandets språk, så länge språket finns med i OLS-systemet. Kursen man erbjuds är frivillig men för att få ut den sista delen av stipendiet ska båda testerna vara avklarade samt den automatiskt utskickade utvärderingen.

Stipendier från andra organisationer

Det finns gott om övriga stipendier att söka, men det krävs ofta en del arbete att hitta något som passar just din situation. Nedan anges ett antal länkar till stipendiedatabaser och organisationer som lyser ut stipendier.

Stipendiedatabaser

Organisationer som utlyser stipendier 

Stipendier från utländska universitet 

Ersättning från uppdragsgivare

Om du genomför examensarbete vid ett företag så kan företaget som uppdragsgivere betala ut ersättning för ditt arbete. Det är möjligt att ta emot ersättning även om man beviljats Erasmusstipendium. Glöm dock inte bort att du kan bli återbetalningsskyldig för studiemedel om din årsinkomst bli för hög. Mer information hos CSN .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:erasmus-plus@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-03-15