Till innehåll på sidan

Viktiga förberedelser

Det kan vara mycket att tänka på innan du åker på praktik eller examensarbete, men om du påbörjar dina förberedelser i tid så blir allting lättare.

Visum

Du behöver i de flesta fall ansöka om visum om du ska genomföra praktik eller examensarbete i ett land utanför Europa. Landets ambassad i Sverige erbjuder mer information. Börja med att kontrollera giltighetstiden på ditt pass; vanligtvis måste ett pass vara giltigt ett halvår efter det datum du planerar att återkomma till Sverige. Om ditt pass inte har en tillräckligt lång giltighetstid är det viktigt att du förnyar det direkt då vissa utomeuropeiska universitet kommer att be om ditt passnummer i din ansökan. Det kan ta tid att få ett studerandevisum, för många länder över en månad, och om du planerar att resa runt i landet före studiestart eller gå en språkkurs är det extra viktigt att vara ute i god tid. Ska du resa till ett EU-land behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd. Om du däremot inte är EU-medborgare och ska åka från Sverige och studera i ett annat EU-land så behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Finansiering

Studiemedel

Under ditt examensarbete är du fortfarande inskriven på KTH vilket gör att du söker studiemedel som vanligt. Ett så kallat merkostnadslån går att söka för att täcka bland annat högre levnadskostnader och reskostnader. Tänk på att ansöka i god tid! Observera att studenter som gör praktik utomlands inte behåller sina studiemedel vid det fall att praktiken inte är poänggivande. Om praktiken kan tillgodoräknas på KTH så kan du söka studiemedel som vanligt.

Stipendieansökan för praktik och examensarbete i Europa

Erasmus+-stipendium finns att söka. Mer information och hur du ansöker hittar du under finansiering i menyn.

Resebidrag från skolan

Vissa skolor erbjuder resebidrag till studenter som genomför examensarbete utanför Europa. Kontakta din internationella koordinator för mer information.

Försäkring

Alla KTH-studenter som genomför utbytesstudier genom KTH omfattas automatiskt av försäkringen Student UT. Även studenter som mottar Erasmusstipendium för examensarbete och praktik täcks av försäkringen men måste ha en skriftlig överenskommelse med mottagaren. Kontrollera med din skolas internationella koordinator. Om du inte täcks av försäkringen Student UT bör du teckna en egen försäkring. Det finns möjlighet att ta extra studielån hos CSN för försäkringskostnader.

Som försäkringsbevis får du ett Medical Insurance Card (MIC) före avresan av din internationella koordinator. Vid en eventuell skada/olycka/förlust, ska du fylla i en skadeanmälan som signeras av både dig som student och KTH. Mer information och fullständiga villkor finns på Kammarkollegiets hemsida .

Sjukvård

Sjukvård inom EU/EES

Genom EU-kortet har du som ska studera inom EU/EES eller Schweiz rätt till nödvändig sjuk- och tandvård till samma kostnad som landets invånare. EU-kortet är kostnadsfritt och beställs via Försäkringskassan . Observera att försäkringen för utbytesstudenter, Student UT, inte ersätter sjukvårdskostnader som kunnat undvikas med hjälp av EU-kortet.

Sjukvård utanför EU/EES

Ditt Medical Insurance Card (MIC) visar att du kan erbjudas sjukvård. Dina utlägg kan du få ersättning för från Kammarkollegiet, förutsatt att du gör en skadeanmälan som godkänns. Studera villkoren för försäkringen före avresa på Kammarkollegiets hemsida .

Vaccinationer

Kontrollera i god tid om du behöver komplettera ditt vaccinationsskydd. Vid vistelse inom EU behövs det i allmänhet inte. Vill du veta vad du har fått för vaccinationer som barn, kan du kontakta Stadsarkivet. Om du ska resa utanför EU ska du alltid konsultera läkare angående vaccinationsbehov. Vaccinera dig kan du göra på vårdcentral eller vid speciella vaccinationscentraler. Läs mer om smittsamma sjukdomar och vaccinationer hos Folkhälsomyndigheten .

Viktigt att ta med utomlands

  • Europeiskt sjukförsäkringskort (om du ska studera inom EU)
  • Intyg om försäkring (Medical Insurance Card om att du är utbytesstudent och försäkrad via Kammarkollegiet)
  • ID-kort och pass
  • Eventuellt ett hälsointyg (vissa länder utanför Europa kräver att du har med dig ett hälsointyg. Om så är fallet, kontrollera vad intyget ska omfatta och kontakta sedan läkare.)

Regeringskansliets reserekommendationer

Ju mer information om studielandet och universitetet du har inför din avresa, desto bättre! Regeringskansliet ger aktuell information om säkerhetsläge, klimat, visum och hälsorisker i landet du ska vistas i.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:erasmus-plus@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-02-02