Till innehåll på sidan

Delta i utvecklingsprojekt i Afrika genom KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Som student som studerar i årskurs 3 på KTH erbjuds du möjlighet att resa till Afrika under 4-6 månader och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FNs globala hållbarhetsmål.

Ansök om utbyte vid Botho University HT21

Ansökan öppnar i mars med deadline 15 april 2021. 

Vid frågor kontakta Katie Zmijewski

Projektkurser 

IT-relaterat utmaningsdrivet projekt i Nairobi - endast vårtermin

Detta erbjudande är öppet för dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och under läsåret 21/22 läser årskurs 3. Här har du möjlighet att tillbringa period 4 (mitten av mars till slutet av juli) vid Strathmore University i Nairobi i Kenya. Där kommer du att genomföra ditt kandidatexamensarbete (KEX) som en del i ett större projekt där du samarbetar med lokala studenter och utvecklar lösningar till en lokal samhällsutmaning kopplad till hållbar utveckling inom något av områdena: IT&transport, IT&förnybar energi, IT&utbildning, IT&miljö, IT&samhälle eller IT&jordbruk. Om du blir nominerad kommer du under period 3 att ytterligare definiera ditt projekt tillsammans med Strathmore University och din handledare vid KTH. Utöver projektet och ditt kandidatexamensarbete har du även möjlighet att läsa någon ytterligare kurs på Strathmore inom områdena Information and Technology och Business.

Utmaningsdrivet projekt om samhällsutmaningar i och omkring Gaborone - vår- eller hösttermin

Detta erbjudande är öppet för dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och under läsåret 21/22 läser årskurs 3 eller 4. Här har du möjlighet att tillbringa hela höstterminen (juli-november) eller vårterminen (januari - juni) vid Botho University i Gaborone i Botswana. Där kommer du att ingå i ett multi-disciplinärt studentteam i ett utmaningsdrivet projekt som utvecklar lösningar till en lokal samhällsutmaning, det kan till exempel handla om vattenförsörjning, energi eller stadsplanering. Detta projekt motsvarar 10 svenska högskolepoäng. I tillägg till den utmaningsdrivna projektkursen läser du ett antal kurser från Botho’s kursutbud för att komma upp i totalt 30 högskolepoäng motsvarande heltidsstudier.

Om du är student i årskurs 3 kan du genomföra ditt kandidatexamensarbete (KEX) under våren i Botswana. Ditt KEX utformas med fördel som en fördjupning av någon del av det utmaningsdrivna projektet. Du har också utrymme att läsa någon ytterligare kurs på Botho. 

Förutsättningar

Projekten söks i konkurrens, se mer om ansökan nedan. Utifrån din ansökan görs ett urval där dina studiemeriter och lämplighet för det aktuella projektet bedöms. Vid behov kan du kallas till intervju som en komplettering av din ansökning. Bedömning av ansökan görs av KTH Global Development Hub och lärare från berörda skolor. Om du blir antagen kommer du att erbjudas ett rese-och omkostnadsbidrag. Du får inte tidigare ha deltagit i ett GDH-projekt men deltagande i ett GDH-projekt påverkar inte dina möjligheter till framtida utbytesstudier. Du måste uppfylla kraven för visum till landet där projektkursen genomförs. Om du är student i årskurs 3 och vill åka på våren måste du möta ditt programs behörighetskrav för examensarbete på kandidatnivå (vid tillfället för utbytet). Du måste själv säkerställa att du kan tillgodoräkna de kurser du läser under utbytet i din KTH examen (GDH kan dock hjälpa till med kommunikationen med ansvarig för ditt program).

Inpireras av tidigare studenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH Global Development Hub genom att läsa deras reseberättelser.

KTH Global Development Hub på utlandsbloggen

David som genomförde en projektkurs i Nairobi bloggade om sin upplevelse på utlandsbloggen.

Ansökan

Fyll i ansökan och skicka efterfrågade intyg till katiez@kth.se  för vald projektkurs. Endast kompletta ansökningar kommer att bedömas.

Länk till ansökan

Bilagor som ska skickas via mail: 

  1. Betygsutdrag.
  2. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, u-landskunskap, etc.
  3. Om projektkursen är en del av ditt kandidatexamensarbete ska det finnas ett intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet.
  4. Om projektkursen ska tillgodoräknas i din utbildning ska ett intyg från din internationella koordinator bifogas.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katie Zmijewski
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-02-22