Projektkurser i Afrika genom KTH Global Development Hub

Genom KTH Global Development Hub utvecklar KTH en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global utveckling med fokus på Afrika söder om Sahara. Hubben ger studenter möjlighet att delta i projektkurser som fokuserar på globala utmaningar formulerade i ett lokalt sammanhang. Deltagande i projektkurs påverkar inte dina möjligheter till framtida utbytesstudier.

Projektkurser vårterminen 2019

Ansökan för nedanstående projektkurser har stängt.

IT-relaterat projekt i Nairobi

Studenterna har möjlighet att tillbringa vårterminen 2019, period 4, vid Strathmore University som en del av examensarbete på kandidatnivå. Du kommer att arbeta i ett mångkulturellt team med en lokal samhällsutmaning samtidigt som du får färdigheter och kunskaper för att utveckla lösningsförslag relaterade till komplexa hållbara utvecklingsmål. Projekten ligger inom områdena IT-transport, IT-förnybar energi eller IT-jordbruk.

Vid nominering kommer du under period 3 att ytterligare definiera din utmaning tillsammans med Strathmore University och din handledare vid KTH. Utöver ditt projekt har du möjlighet att ta kurser inom fakultetet för Information and Technology och fakultetet för Business vid Strathmore University. Studenter som är nominerade kommer att få ett rese-och omkostnadsbidrag. Terminen vid Strathmore pågår från mitten av mars till slutet av juli.

Vatten-relaterat projekt i Dar es Salaam

Studenterna har möjlighet att tillbringa vårterminen 2019, vid University of Dar es Salaam (UDSM) som en del av examensarbete på kandidatnivå. Du kommer att arbeta i ett mångkulturellt team med en lokal samhällsutmaning samtidigt som du får färdigheter och kunskaper för att utveckla lösningsförslag relaterade till komplexa hållbara utvecklingsmål. De fyra projekten ligger inom vattenområdet och är: insfrastruktur & management, system för intäkter och fakturering, sanitet samt tillgång till rent vatten.

Vid nominering kommer du under period 2 att ytterligare definiera din utmaning tillsammans med UDSM och din handledare vid KTH. Utöver ditt projekt behöver ta ytterligare kurser, motsvarande 15 hp för att komma upp i heltidsstudier på KTH. Studenter som är nominerade kommer att få ett resebidrag.

Ta del av KTH Global Development Hubs projektkurser

Hubbens projektkurser är öppna för dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH. För att kunna delta måste du möta ditt programs behörighetskrav för examensarbete på kandidatniva (vid tillfället för deltagande). Du får inte tidigare ha deltagit i en projektkurs genom hubben och du måste uppfylla kraven för visum till landet där projektkursen genomförs.

Utifrån din ansökan görs ett urval där den sökandes personliga lämplighet för den aktuella projektkursen. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Projekt som gynnar samarbete med institutioner, personer eller organisationer i mottagarlandet prioriteras i urvalet. Vid behov kan du kallas till intervju som en komplettering av din ansökning. Bedömning av ansökan görs av KTH Global Development Hub och lärare från berörda skolor.

Inpireras av tidigare studetenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH Global Development Hub genom att läsa deras reseberättelser.

KTH Global Development Hub på utlandsbloggen

David som genomförde en projektkurs i Nairobi bloggade om sin upplevelse på utlandsbloggen.

Ansökan

Ansökan för vårterminen 2019 stängde den 21 oktober 2018. Ansökningsformulär finns tillgängligt här när ansökan är öppen. Fyll då i ansökan och skicka efterfrågade intyg till katiez@kth.se  inom ansökningsperioden för vald projektkurs. Endast kompletta ansökningar kommer att bedömas.

  1. Betygsutdrag.
  2. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, u-landskunskap, etc.
  3. Om projektkursen är en del av ditt kandidatexamensarbete ska det finnas ett intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet.
  4. Om projektkursen ska tillgodoräknas i din utbildning ska ett intyg från din internationella koordinator bifogas.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Erica Buck
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-04-02