Argentina: Instituto Technologico de Buenos Aires

Instituto Technologico de Buenos Aires, ITBA, ligger i hamnområdet i landets huvudstad Buenos Aires. Staden är livfull, parker och vattnet gör den luftig och grön. Universitetet är rankat högst bland de argentinska universiteten. Cirka 2 500 studenter bedriver sina studier vid detta ganska lilla universitet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Spanska
Terminstider: Augusti - december, mars - juli
Poängsystem: 24 creditos mostsvarar 30 hp
Webbplats:  itba.edu.ar/en/university/international/foreign-students
Tänk på: Obligatorisk försäkring, ca 5000 kr, köps på plats.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 8 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Spanska (minimum nivå B1)
Nomineringspoäng*: outnyttjade plats (ht16), 3,13 (vt17); outnyttjade platser (2017/18), outnyttjade platser (2018/19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser