Argentina: Pontificia Universidad Católica Argentina

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) ligger i hamnområdet i huvudstaden Buenos Aires. Det är ett relativt stort universitet med runt 20 000 studenter och med flera campus. Vissa ämnen kan läsas i staden Rosario, cirka 30 mil från huvudstaden.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Spanska
Terminstider: Augusti - december, februari - juli
Poängsystem: 18 creditos motsvarar 30 hp
Webbplats: www.uca.edu.ar
Tänk på: Obligatorisk lokal försäkring, ca 4000 kr, köpes på plats.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav:  Spanska (minst nivå B2 och gratis obligatoriskt språktest på plats)
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2016/17, 2017/18), 5,0 (HT18), outnyttjad plats (VT19)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.