Australien: University of Sydney

University of Sydney är det äldsta och näst största universitetet i Australien. Det är högt rankat och anses vara bland de 50 bästa universiteten i världen. Universitetet ligger centralt i Sydney.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Ca mars - juni, juli - november
Poängsystem: 24 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: sydney.edu.au/study/overseas-exchange.html
Tänk på: Strikt betygskrav. Kontrollera kursernas förkunskapskrav noga och se till att dessa är uppfyllda. En extra försäkring behövs om du är kvar i landet mer än två veckor efter studietiden.

Utbytesmöjligheter

Platser: För läsåret 2020/2021 endast ett fåtal terminsplatser, vilka kommer att fördelas efter samrådan med respektive skola.
Betygskrav:  minimikrav på betygssnitt 4,0 (på KTH:s femgradiga skala). Avgångs-/slutbetyg VG eller C i engelska 7 eller B i engelska 6; alternativt TOEFL-test om betyget är äldre än två år.
Nomineringspoäng*: SCI: 4,0909 (2016/17); gemensamma platser: 4,51 (ht18), 4,65 (vt19); 4,5 (ht19), 4, 3571 (vt20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser