Brasilien: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

UNICAMP är ett av Brasiliens två bästa universitet tillsammans med Universidade do São Paulo och bland de fem främsta universiteten i Latinamerika. UNICAMP skapades 1966 och är betraktat som ett ungt och innovativt universitet med mycket internationella influenser. Cirka 35 000 studenter studerar vid UNICAMP, som har ett starkt fokus på att vara ett ledande forsknings- och utbildningscentrum inom teknologi och ingenjörsvetenskap. Universitetet har också mycket nära kontakter med industrin. Nästan femtio procent av alla studenter studerar på master- eller doktorandnivå, vilket är den högsta andelen studenter på avancerad nivå bland alla brasilianska universitet. UNICAMP är beläget i Campinas i sydöstra Brasilien.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Portugisiska, intyg ej krav
Terminstider: Februari – juni, slutet av juli – december
Poängsystem: 20 poäng motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.unicamp.br/unicamp
Tänk på: Universitetet erbjuder inga bostäder på campus, men hjälper till att hitta bostäder i närheten av universitetet. Det finns möjlighet att studera extra kurser i portugisiska vid universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 2 terminsplatser alt. en helårsplatser per år
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.