Chile: Pontificia Universidad Catolica de Chile

PUCC, Pontificia Universidad Catolica de Chile, ligger i huvudstaden Santiago de Chile. Det är rankat på tredje plats i Sydamerika. Cirka 28 000 studenter läser vid universitetet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Spanska (nivå B2)
Terminstider: Augusti-december, mars-juli
Poängsystem: 50 creditos motsvarar 30 hp
Webbplats:  relacionesinternacionales.uc.cl

Utbytesmöjligheter

Platser: två terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 4,20 (ht16), outnyttjad plats (vt17), 4,0 (ht 17), outnyttjad plats (vt18), outnyttjade platser (2018/19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser