Danmark: Det Kongelige Danske Kunstakademi

En av Skandinaviens äldsta och mest renommerade Arkitekturskolor.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska, danska
Terminstider: September - januari, februari - juni
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  kadk.dk/arkitektskolen
Tänk på: KADK gör en separat uttagning baserat på den sökandes portfölj. Nominerade studenter kan bli nekade en plats.

Utbytesmöjligheter

Platser: OBS! Ej sökbar under läsåret 2020/2021 p.g.a. obalans i avtalet.
Betygskrav: KADK gör urvalet baserat på den sökandes portfölj
Nomineringspoäng: Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj
Mer om urval

Reseberättelser 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-12-02