Finansiering för utbytesstudier

Som utbytesstudent betalar du ingen studieavgift men utbytesuniversitetet kan ta ut administrativa avgifter, vanligtvis under 1000 kronor. Som utbytesstudent kan du ta med ditt studiemedel och för studier i Europa kan Erasmusstipendium sökas för att täcka merkostnader. För studier utanför Europa finns andra stipendier att söka. Vissa skolor erbjuder också resebidrag.

Studiemedel

Under utbytesstudierna kan du behålla studiemedel från CSN med samma lånebelopp som för studier i Sverige. Ett merkostnadslån går att söka för att täcka eventuella merkostnader.

Resebidrag

Utöver de stipendier som KTH förmedlar erbjuder också vissa skolor rese- eller språkbidrag.

Välj din skola bland flikarna ovan.

Arkitektur

Arkitekturstudenter som har blivit antagna till utbytesstudier utanför Europa kan ansöka om ett resestipendium. För mer information kontakta international@arch.kth.se

Samhällsbyggnad

Exempel där du kan få språkbidrag:

 • Bidrag till språkkurs ges först när du blivit nominerad till utlandsstudier, minst en termin eller ett läsår.

 • Om du åker på utbytesstudier inom Erasmus eller Bilaterala-utbyten.
 • Om du åker som utbytesstudent och det mottagande universitet inte anordnar någon kostnadsfri språkkurs.
 • Om du läser på en privat språkskola i utbyteslandet eller i Sverige, där det kostar pengar.

När kan du inte kan få språkbidrag:

 • Om du inte är uttagen på utbytesstudier av ABE Utbildningskansli S utan har ordnat platsen på egen hand (så kallad freemover) kan du tyvärr inte ansöka om språkbidrag.
 • Om du redan fått språkbidrag tidigare.
 • Ersättning för språkkurs i engelska eller svenska ges inte.
 • Retroaktivt – du kan inte få språkbidrag för utbytesstudier du gjort tidigare år.

Ersättningen är max 5 000 SEK. Lämna in din ansökan tillsammans med kvitto för språkkursen till din internationella koordinator.

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Anmäl ditt konto till Nordea

Resebidrag

Om du blir antagen på utbytesstudier till ett universitet som ligger utanför EU/Schweiz så bidrar CBH-skolan med ett resebidrag på 7 000kr.

 • Resebidrag gäller utbytesstudier eller examensarbete och ska omfatta minst 10 veckor.
 • Resebidrag betalas endast en gång under studietiden vid KTH.
 • Studenter som erhåller Erasmusstipendium, SEMP (European Swiss Mobility Program), Linnaeus Palme, Minor Field Studies (MFS) eller andra stipendier för utlandsstudier som betalas ut via KTH är inte berättigade att söka resebidrag.

Extra bidrag för språkstudier

Utöver resebidrag ges även bidrag för en språkkurs i landet där utbytet kommer att genomföras. Språkbidrag betalas i efterhand mot uppvisande av kvitto för språkkursen för ett maximum av 4000 kr och ges inte för studier i engelska språket. 

Dessa bidrag gäller för studenter som åker på utbyte från och med läsåret 2019/2020

Hur ansöker man?

Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in Blankett för resestipendium (dot 301 kB)  till din internationella koordinator. Administrationen av utbetalningen görs via vår HR-avdelning. Därför kommer pengarna normalt den 25:e närmast avresa till värdlandet. Betalningen står ofta bara märkt som "lon".

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Anmäl ditt konto till Nordea

Studenter som nominerats av EECS-skolan och genomför sina utbytesstudier kan beviljas ett resebidrag via EECS-Utbildningskansli. Resebidrag ges under förutsättning att du inte får något annat stipendium relaterat till dina utbytesstudier. Bidraget ges för utbytesstudier genom KTH samt för examensarbete. Utbytesstudierna ska omfatta minst en termins studier och vid examensarbete ska vistelsen vid mottagande organisation utomlands vara minst åtta veckor.

Resebidragsnivåer:

 • Nordamerika/Asien: 6000 kr
 • Övriga världen: 8000 kr

Fyll i Ansökan om resebidrag (pdf 23 kB) och skicka den till din internationella koordinator. Studenter som läser program kopplat till Computer Science och Media Technology skicka din ansökan till Christian Todoran . Studenter som läser program kopplat till Electrical Engineering och Information and Communication Technology skicka din ansökan till Sara Sjögren .

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidrag utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Anmäl ditt konto till Nordea

Förberedande språkkurs

Om du åker som en utbytesstudent och det mottagande universitet inte anordnar någon språkkurs eller om du har behov av att förbereda dig under sommaren kan du ansöka om bidrag till språkkursen. Ersättningen är max 4000 SEK. Lämna in din ansökan tillsammans med kvitto för språkkursen till din internationella koordinator på Kansli ITM (samma blankett som för resebidrag som finns nedan). Ersättning för språkkurs i engelska ges inte och bidraget kan enbart erhållas vid ett tillfälle.

Resebidrag

Studenter som nominerats av ITM-skolan och genomför sina utbytesstudier kan beviljas ett resestipendium från ITM Utbildningskansli. Stipendiet ges för utbytesstudier genom KTH samt för examensarbete. Utbytesstudierna ska omfatta minst en termins studier och vid examensarbete ska vistelsen vid mottagande organisation utomlands vara minst åtta veckor. Student som erhåller Erasmusstipendium eller motsvarande, eller andra stipendier för utlandsstudier genom KTH (MFS, Linnaeus-Palme eller GDH) är inte berättigad till resestipendium. Bidraget kan enbart erhållas en gång under din studietid på ITM skolan.

Belopp vid resestipendium för utbytesstudier:

 • Nordamerika: 6000 SEK
 • Övriga världen: 8000 SEK

Belopp vid resestipendium för examensarbete:

 • Europa: 3000 kr
 • Nordamerika: 4000 kr
 • Övriga världen: 6000 kr

Ansökan och utbetalning

Fyll i Ansökan om resebidrag (pdf 69 kB)  och lämna den till Kansli ITM. Reserapport lämnas in till Kansli ITM efter avslutad utbytesperiod.

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Anmäl ditt konto till Nordea

Du som genomför utbytesstudier inom ett av KTH:s utbytesavtal eller examensarbete utomlands kan ansöka om resebidrag från SCI-kansliet. För att kunna söka stipendium får du inte ta emot något annat stipendium för dina utbytesstudier från KTH, till exempel Erasmusstipendium, Erasmus praktikstipendium eller Swiss Mobility Scholarship. För att få resebidrag måste du lämna in en studieplan och få den godkänd av programansvarig. Vistelsen måste vara minst 3 månader. Resebidraget kan enbart utbetalas en gång under din utbildning. Räkna med att det tar 2-3 månader från du lämnat in ansökan tills pengarna blir utbetalda. Fyll i Ansökan om resebidrag (pdf 17 kB)   och lämna den till din internationella koordinator.

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Anmäl ditt konto till Nordea

Resebidrag vid utbytesstudier inom utbytesavtal

 • Australien, Nordamerika och Sydamerika 8000 kr
 • Asien 6000 kr

Resebidrag vid examensarbete utomlands

 • utanför EU 5000kr

Ersättning för förberedande språkstudier

Är du utbytesstudent och ska studera på ett språk annat än engelskan finns det möjlighet att söka ersättning från Kansli SCI. Du kan endast få denna ersättning om du enbart läst undervisningsspråket i gymnasiet (max 3 år) eller inte alls och innan terminen börjar vill läsa en förberedande språkkurs i utbyteslandet. När du lämnar in ansökan om ersättning för förberedande språkstudier (docx 71 kB)  måste du bifoga originalkvittot från språkinstitutet där språkavgiften specificeras. Räkna med att det tar 2-3 månader från det du lämnat in ansökan tills pengarna kommer in på ditt konto.

Nivåerna är satta till följande:

 • Max 4000 kronor om du läst språket på gymnasiet (max 3 år)
 • Max 7000 kronor om du inte alls läst språket eller bara en nybörjarkurs på KTH

Stipendium

Stipendium för utbytesstudier inom Europa (Erasmus+)

Studenter som tilldelas en utbytesplats inom EU kan ansöka om stipendium och vanligen beviljas samtliga sökande. Från och med 1 januari 2019 kan endast de som tilldelas en utbytesplats genom KTH:s utbytesavtal inom Erasmus+ bli beviljade Erasmusstipendiet. Stipendiet kan beviljas flera gånger under studierna men maximalt under 12 månader per studienivå (kandidat-, master och doktorandnivå) och för minst 3 månader per gång. Stipendiet beräknas per dag och ges för studietiden vid partneruniversitetet samt vistelse vid partneruniversitet innan studiestart om denna är obligatoriskt, vid till exempel intensivkurser och introduktion. 70 procent av stipendiebeloppet betalas ut vid avresa och resterande betalas ut vid hemkomst. Ansökan om stipendium måste genomföras innan utbytet startar, instruktioner nedan under rubriken "Stipendieansökan för studier inom Europa". Deadline har passerat och det går inte längre att ansöka.

Stipendiebeloppet varierar utifrån studiedestination:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein,Luxemburg, Norge, Storbritannien,

€14/dag

€420/månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Malta, Lettland, Litauen, Makedonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern Österrike

€12/dag

€360/månad

Du kan behöva visum för att söka stipendium om du saknar EU-medborgarskap. Läs mer om de rättigheter och skyldigheter som följer med ett Erasmusstipendium i Erasmus Student Charter (pdf 62 kB) . Schweiz ingår inte i Erasmus+ men erbjuder ett eget stipendium för inkommande studenter på cirka €300/månad som du söker på plats på det partneruniversitet du ska studera vid.

Stipendieansökan för studier inom Europa (Erasmus+)

När du beviljats en utbytesplats ska du:

 1. Fylla i ett Learning Agreement (doc 180 kB) , en plan för utbytesstudierna, som sedan ska skrivas under av dig, den som är ansvarig vid din skola samt mottagande universitetet. De internationella koordinatorerna på skolorna skickar ut information om det.
 2. Ladda upp dokumentet i systemet Mobility Online.
 3. Fylla i exakta terminstider, undervisningsspråk och eventuellt tidigare Erasmusdeltagande i Mobility Online.
 4. Ur Mobility Online skriva ut stipendieansökan, signerar den och laddar upp den i systemet. Signering av Erasmusansvarig görs digitalt efter att dokumentet laddats upp i systemet. När ansökan är uppladdad har du fullgjort det som ligger till grund för att den första utbetalningen av ditt Erasmusstipendium kan göras. Utbetalningen kommer att göras i samband med att dina utbytesstudier påbörjas.

Eventuella ändringar i ditt Learning agreement ska göras i ett reviderat Learning agreement, som signeras och laddas upp under samma rutin som ovan. För att andra utbetalningen av stipendiet ska betalas ut ska du vid hemkomst ladda upp ett slutgiltigt/Final Learning agreement tillsammans med ett Studietidsintyg/Certificate of Attendance (docx 62 kB)  (som ETT pdf-dokument) påskrivet av värduniversitetet, en reserapport och ett språktest. Förlänger eller avbryter du din utlandsvistelse ska du meddela din skolas internationella koordinator och ansvarig för utbetalningar av Erasmus+-medel, Adisa Halilovic . Glöm inte att ansöka om förlängning senast en månad innan ordinarie period är slut, då förlängningar inte beviljas i efterhand.

Övriga stipendier

Det finns gott om övriga stipendier att söka, men det krävs ofta en del arbete att hitta något som passar just i din situation. Stipendierna hittas enklast via stipendiedatabaser, organisationer som utlyser stipendier eller partneruniversitet.