Till innehåll på sidan

Finland: Åbo Akademi

Åbo Akademi är Finlands mest internationella universitet och har runt 7 000 studenter. Universitetet är svenskspråkigt och har campus i Åbo och Vasa. Vårt avtal är inom informationsteknik men det är även möjligt att välja kurser från andra fakulteter. Åbo är Finlands sjätte största stad och hit åker du lätt med färja från Stockholm.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Svenska och Engelska (B2-nivå krävs)
Terminstider: Augusti-december, januari-maj
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.abo.fi/?lang=en
Tänk på: Enbart kurser på masternivå kan läsas.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 plats per helår
Betygskrav: Inga betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåret
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.