Finland: Tampere University of Technology

TUT ligger i Tampere, en av de tre snabbast växande regionerna i Finland och nordens största inlandsstad, 17 mil norr om huvudstaden Helsingfors.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti - december och januari - maj
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.tut.fi/en/admissions/exchange-studies/index.htm

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats eller 2 terminsplatser
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-02-04