Till innehåll på sidan

Frankrike: Chimie ParisTech (Paris PSL)

Chimie ParisTech (känd också som École nationale supérieure de chimie de Paris, ENSCP) är Frankrikes bästa högskola inom Kemi, en så kallad Grande École. Högskolan grundades 1896 och är känd för sin framstående kvalitet på utbildningen och även för sina enastående alumner och f.d. direktörer (nobelprisvinnare, L’Oreal’s grundare m.fl.). Chimie ParisTech är en liten specialiserad institution med 350 studenter och huvudinriktningar inom energi-, material- och processkemi samt biomolekulär kemi.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska B1 (CEFR), Engelska (Master)
Terminstider: september – januari, januari och maj
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.chimieparistech.psl.eu/en/
Tänk på: Franska A2 rekommenderas vid nominering även för att studera på engelska

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per läsår (1 helårsplats).
Betygskrav: Inget officiellt betygskrav är satt, däremot tillämpas behörighetsgranskning av en jury på Chimie ParisTech.
Nomineringspoäng*: 3,49 (HT15)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information