Till innehåll på sidan

Frankrike: École Nationale de l'Aviation Civile

École Nationale de l'Aviation Civile, ENAC är en känd flygskola med 9 campus runtom i Frankrike. Huvudbygnaden ligger i Toulouse, där också Airbus Group har sitt huvudkontor i Frankrike. Universitetet är känt inom aerospaceområdet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska. B1-nivå rekommenderas.
Terminstider: September-januari, februari–juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.enac.fr/en

Utbytesmöjligheter

Platser: EES: 2 terminsplatser
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: EES: Outnyttjade platser (2015)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.