Till innehåll på sidan

Frankrike: École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)

ENSCM är en så kallad Grande École och ligger i den historiska universitetsstaden Montpellier i södra Frankrike, precis intill medelhavet. ENSCM är väldigt litet med sina omkring 400 studenter och ytterst specialiserat inom kemi då det rankas som nummer 2 inom kemi i hela Frankrike, direkt efter ENSCP (som tillhör samma organisationsstruktur men är beläget i Paris).

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska B1 (CEFR skalan)
Terminstider: september – januari, januari - maj
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.enscm.fr
Tänk på: ENSCM är ett suveränt universitet för studenter på Kemiskolan. Tänk dock på språkkravet, undervisningen sker på franska. ENSCM erbjuder vanligtvis en intensivkurs i franska i början av höstterminen (september). Det är sedan valfritt om man vill läsa ytterligare språkkurser i franska under terminens gång. Kurser är uppdelade i större moduler och består av många mindre delmoment. När man väljer kurser på ENSCM väljer man alltid kurser från samma ”modulpaket” som brukar vara sorterat efter årskurs samt efter inriktning inom kemi. Sist men inte minst är det väldigt viktigt att kolla upp vilken termin som lämpar sig bäst för utbytesstudier med tanke på hur ENSCM’s kursutbud ser ut just den terminen och hur det passar in i din studieplan (kan passa bättre vissa terminer för KTH-studenter och mindre bra andra terminer). Det fungerar bra att göra sitt examensarbete på ENSCM på engelska och därmed bli undantagen från språkkravet (B1 i franska).

Utbytesmöjligheter

Platser: Kemi: 2 terminsplatser per läsår (1 helårsplats)
Betygskrav: Inget officiellt betygskrav är satt, därmot rekommenderar vi 3,8 i snitt.
Nomineringspoäng*: 3,87 (läsår 13/14)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng