Till innehåll på sidan

Frankrike: Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (tidigare École Normale Supérieure de Cachan)

Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay ligger utanför Paris och är en av de stora franska elitskolorna, en så kallad Grande école, och del av Université Paris-Saclay.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska
Terminstider: September - januari, februari - juni
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  ens-paris-saclay.fr/en

Utbytesmöjligheter

Platser: 10 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.