Frankrike: Institut National des Sciences Appliquées (INSA Toulouse)

INSA Toulouse är en del av University of Toulouse och INSA-nätverket där också INSA Lyon deltar. Universitetet har omkring 3000 studenter varav en femtedel är internationella. Universitetet är beläget i Toulouse i södra Frankrike, vilket är landets fjärde största stad med över 100 000 studenter på stadens många universitet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Mestadels på franska (B1 - (CEFR-skalan), det finns även ett mindre utbud av kurser på engelska.
Terminstider: september-december/januari, januari-juni
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.insa-toulouse.fr/en/
Tänk på: Kurserna är mestadels på franska, det finns dock ett urval av kurser på engelska, på masternivå i biokemi och processteknik. Du kan läsa franska språkkurser under terminens gång. Ca 70 % av alla studenter får boende ordnat via universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: För Kemiskolan, 2 terminsplatser per läsår (1 helårsplats). För Bioskolan: 2 terminsplatser per läsår (1 helårsplats).
Betygskrav: Nej, inget specificerat.
Nomineringspoäng*:  Outnyttjade platser läsår 16/17
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information