Till innehåll på sidan

Frankrike: Institut National des Sciences Appliquées Strasbourg (INSA Strasbourg)

Strasbourg ligger i nordöstra Frankrike på gränsen till Tyskland.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska. Nivå B1 plus intensivkurs före terminsstart eller B2 är krav.
Terminstider: September - januari, februari - juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.insa-strasbourg.fr

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per år
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.