Till innehåll på sidan

Frankrike: Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), UPMC, är ett välrenommerat universitet i centrala Paris. UPMC rankas bland de främsta universiteten i världen inom matematikområdet. Universitetet har omkring 31 000 studenter och en stor andel, ca 20 procent är internationella. UPMC är också en del av Sorbonne University group.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska. B1-nivå rekommenderas.
Terminstider: September - januari/februari, februari/mars – juni
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.upmc.fr/en/international/international_applicants/exchange_programme

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI: 2 terminsplatser för farkostteknik, 2 terminsplatser för matematik, 2 terminsplatser för teknisk fysik
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng