Till innehåll på sidan

Förberedelser för nominerade utbytesstudenter

Har du blivit tilldeld en utbytesplats via KTH? Grattis! Då är det dags att påbörja dina förberedelser inför din avresa.

Utlandsstudier vårterminen 2021 ställs in

Mot bakgrund av den nuvarande globala situationen med coronaviruset samt det rådande läget i Stockholm har KTH:s ledning bestämt att utbytesstudier och andra former av utlandsstudier, som praktik och exjobb utomlands, ställs in under vårterminen 2021. Det innebär att KTH:s studenter inte ska resa utomlands inom ramen för sin utbildning under vårterminen 2021. KTH hoppas att du förstår att detta beslut har fattats med tanke på allas säkerhet och välbefinnande under en tid av fortsatt stor osäkerhet. Ett utbyte är en fantastisk möjlighet och därför såklart en stor besvikelse när det inte blir av som planerat.

Om du som student vill och har möjlighet att åka på utbytesstudier under läsåret 2021/2022 ska du göra en ny ansökan om utbytesstudier i den ansökningsomgång som öppnar den 25 november och stänger den 15 december 2020. Inga utbyten flyttas till höstterminen 2021 utan en fördelning av platserna sker efter gällande urvalsregler. Har du frågor ska du kontakta din internationella koordinator.  

1. Studieplanering

Det första du ska göra inför dina utbytesstudier är att hitta de kurser du vill läsa vid utbytesuniversitetet för att kunna göra en studieplan.

Studieplanering

2. Ansökan till utbytesuniversitet

När din studieplan är färdig är det dags att ansöka till det utbytesuniversitet du nominerats till.

Ansökan till utbytesuniversitet

3. Finansiering

Utbytesstudier medför sällan några merkostnader. Se över hur du ska göra med ditt vanliga studiemedel och om du ska söka stipendium.

Finansiering för utbytesstudier

4. Försäkring och sjukvård

Alla KTH-studenter som genomför utbytesstudier, examensarbete eller praktik utomlands genom KTH täcks av försäkringen Student UT.

Försäkring och sjukvård

5. Praktiska förberedelser inför avresan

Utöver en eventuell visumansökan finns det några praktiska frågor att lösa innan du reser i väg.

Inför avresan

6. Inför hemkomsten till KTH

Inför hemresan är det viktigt att du förbereder rätt dokument för att kunna tillgodoräkna dina poäng, samt att du skriver din reseberättelse.

Inför hemkomsten

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-11-24