Förberedelser för nominerade utbytesstudenter

Har du blivit nominerad för utbytesstudier av KTH? Grattis! Då är det dags att påbörja dina förberedelser inför din avresa.

1. Studieplanering

Det första du ska göra inför dina utbytesstudier är att hitta de kurser du vill läsa hos utbytesuniversitetet för att sedan kunna göra en studieplan. 

Studieplanering

2. Ansökan till utbytesuniversitet

När din studieplan är färdig är det dags att ansöka till det utbytesuniversitet du nominerats till.

Ansökan till utbytesuniversitet

3. Finansiering

Utbytesstudier medför sällan några merkostnader. Se över hur du ska göra med ditt vanliga studiemedel och om du ska söka stipendium.

Finansiering för utbytesstudier

4. Försäkring och sjukvård

Alla KTH-studenter som genomför utbytesstudier, examensarbete eller praktik utomlands genom KTH täcks av försäkringen Student UT.

Försäkring och sjukvård

5. Praktiska förberedelser inför avresan

Utöver potentiella visumansökan finns det några praktiska frågor att lösa innan du beger dig.

Inför avresan

6. Inför hemkomsten till KTH

Inför hemresan är det viktigt att du förbereder rätt dokument för att kunna tillgodoräkna dina poäng, samt att du skriver din reseberättelse.

Inför hemkomsten