Ansökan till utbytesuniversitet

Efter att du blivit tilldelad en utbytesplats genom KTH ska du fylla i en ansökan till utbytesuniversitetet. Ansökan till vissa universitet måste göras väldigt nära efter tilldelning och nominering, till exempel till universitet i Australien, Japan och USA. Det är därför viktigt att informera sig om universitetets instruktioner för ansökan och datum för sista ansökningsdag i god tid.

Vissa ansökningar kan vara ganska omfattande och kan innefatta:

 • Studieplan (gäller samtliga)
 • Passkopia (gäller samtliga)
 • Motivationsbrev (gäller ett flertal)
 • CV (gäller merparten)
 • Intyg som styrker att du kan försörja dig under din studietid, det kan räcka med ett intyg från CSN förutsatt att du har ansökt om studiemedel (gäller främst utanför Europa)
 • Foton enligt instruktioner från utbytesuniversitet
 • Hälsointyg (gäller främst Japan och USA)
 • Avgångsbetyg från gymnasiet (gäller främst Australien och USA)
 • Försäkringar (gäller främst USA och Argentina)
 • Rekommendationsbrev, från en professor i en kurs där du fått ett bra betyg (gäller främst Japan)
 • Ansökningsformulär för visum (gäller främst Hongkong och Japan)
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-12-09