Förberedelseträffar inför utlandsstudierna

Inför vistelsen och studierna utomlands under vårterminen 2020, kommer det att anordnas ett mötestillfälle, där du får träffa de som ska åka till samma land som du. Nästa träff äger rum under senhösten i KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4. Anmälan öppnar i tid inför detta.

Under träffen ges tillfälle att träffa andra studenter som ska studera utomlands vilka är bra att knyta kontakt med, liksom med hitresta utbytesstudenter samt hemkomna studenter som kan ge många råd och tips innan du ger dig iväg.

Det är viktigt att anmäla sig då det serveras något lätt att äta. Om du får förhinder att närvara vänligen kontakta international@kth.se så snart du kan, så blir det mindre matsvinn.

Om du inte kan komma tillnågon av dessa träffar, är det viktigt att du försöker komma i kontakt med de studenter som ska studera i samma land/vid samma universitet. Stäm av med din skolas internationella koordinator om saker som du kan behöva tänka på, men även denna sida ger dig information och praktiska tips om hälsa, sjukvård (t.ex. om vaccinering som kan vara något du behöver göra i god tid i förväg) och försäkringar, allt bra att ha i bagaget inför vistelse i annat land. Kontrollera att du har lämnat in allt som behövs, t.ex. en studieplan eller en ansökan om Erasmusstipendium, innan du ger dig iväg på utlandsstudier.

Lycka till med utbytesstudierna.

KTH Internationella Relationer

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-11-11