Försäkring och sjukvård

Alla KTH-studenter som genomför utbytesstudier, examensarbete eller praktik utomlands genom KTH täcks av försäkringen Student UT. Det är viktigt att du tar med ditt försäkringsbevis, ett Medical Insurance Card (MIC), samt att du som studerar inom EU/EES tar med EU-kortet.

Försäkring

Alla KTH-studenter som genomför utbytesstudier, examensarbete eller praktik utomlands genom KTH täcks av försäkringen Student UT. Alla utbytesstudenter omfattas automatiskt medan studenter som gör examensarbete eller praktik utomlands måste ha en skriftlig överenskommelse med mottagaren. Kontrollera med din skolas internationella koordinator. Om du inte täcks av försäkringen Student UT bör du teckna en egen försäkring. Det finns möjlighet att ta extra studielån hos CSN för försäkringskostnader.

Som försäkringsbevis får du ett Medical Insurance Card (MIC) före avresan av din internationella koordinator. Vid en eventuell skada/olycka/förlust, ska du fylla i en skadeanmälan som signeras av både dig och KTH.

Mer information och fullständiga villkor finns på Kammarkollegiets hemsida

Sjukvård

Sjukvård inom EU/EES

Genom EU-kortet har du som ska studera inom EU/EES eller Schweiz rätt till nödvändig sjuk- och tandvård till samma kostnad som landets invånare. EU-kortet är kostnadsfritt och beställs via Försäkringskassan . Observera att försäkringen för utbytesstudenter, Student UT, inte ersätter sjukvårdskostnader som kunnat undvikas med hjälp av EU-kortet.

Sjukvård utanför EU/EES

Ditt Medical Insurance Card (MIC) visar att du kan erbjudas sjukvård. De utlägg som du gör kan du få ersättning för från Kammarkollegiet, förutsatt att du gör en skadeanmälan som godkänns. Studera villkoren för försäkringen före avresa på Kammarkollegiets hemsida.

Läkemedel på resa

Det är viktigt att ta reda på vad som gäller både för olika länder och olika mediciner. Här hittar du information och blanketter för att resa med mediciner. Ett bra tips är att alltid ha medicinerna i originalförpackningen så att det syns att det är din medicin. Du kan ringa 1177 för mer information och naturligtvis också kontakta din läkare.

Vaccinationer

Kontrollera i god tid om du behöver komplettera ditt vaccinationsskydd. Vid vistelse inom EU behövs det i allmänhet inte. Vill du veta vad du har fått för vaccinationer som barn, kan du kontakta Stadsarkivet. Om du ska resa utanför EU ska du alltid konsultera läkare angående vaccinationsbehov. Vaccinera dig kan du göra på vårdcentral eller vid speciella vaccinationscentraler. Läs mer om smittsamma sjukdomar och vaccinationer hos Folkhälsomyndigheten .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-10-04