Inför hemkomsten

Kursval och masterval

Inför din hemkomst måste du välja kurser för den kommande terminen vid KTH. Kursval till höstterminen görs 1-15 maj och till vårterminen 1-15 november via antagning.se.

Civilingenjörsstudenter som genomför utbytesstudier under sitt tredje år bör genomföra sitt val av masterprogram. Anmälan till masterprogram för studenter på KTH:s civilingenjörsprogram

Tillgodoräknande

Efter utbytesstudierna ska ansökan om tillgodoräknande göras, det sker inte automatiskt. För att få utbytesstudier tillgodoräknande behöver följande lämnas in:

 • Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs.pdf (pdf 102 kB)  samt Bilaga till ansökan om tillgodoräknande av hel kurs.dotx (dotx 75 kB)  ska fyllas i, undertecknas och lämnas in i original, ej via epost, till den internationella koordinatorn vid din skola.
 • Originalbetyg, ett samlat betygsdokument med samtliga kurser som avklarats med godkänt resultat och hur många "credits"/poäng respektive kurs omfattar. Observera att det ska vara ett original, det räcker inte med ett utdrag från värduniversitetets hemsida. Oftast skickar värduniversitet betyg direkt till KTH; tag annars med ett undertecknat original hem.
 • Kursbeskrivningar för samtliga kurser (även valfria) som du ansöker om att få tillgodoräknade, om de inte blivit godkända i en tidigare studieplan.

Betygen kommer inte att konverteras till KTH-betyg utan endast poängen tillgodoräknas från utbytesstudierna. När tillgodoräknandet är klart så kommer det att synas på "Mina sidor" under "Intyg". Räkna med att beslut om tillgodoräknande kan dröja ett tag pga att det tar tid innan betyg från utbytesuniversitet inkommer tll KTH, samt att många tillgodoräknandeansökningar kommer in samtidigt; handläggningstiden för tillgodoräknande kan därför vara upp till tre månader. För att få studiemedel från CSN innan tillgodoräknandet är klart, brukar det räcka med att skicka in en kopia på utländska betyg dit.

Välj din skola bland flikarna ovan.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Ansökan om tillgodoräknande från utbyte (doc 129 kB)

Samhällsbyggnad
Ansökan om tillgodoräknande lämnas in, skickas in per post eller skickas per e-post till:
ABE-skolans utbildningskansli
Sofia Norlander/Erika Charpentier
Teknikringen 74D
100 44 Stockholm
international.exchange@abe.kth.se

Arkitektur
Ansökan om tillgodoräknande lämnas in, skickas in per post eller skickas per e-post till:
KTH Arkitekturskolan
Utbildningsadministrationen, internationell koordinator
Osquars backe 5, 10044 Stockholm
international@arch.kth.se

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Studenter på tidigare BIO/CHE:  Ansökningsblankett - Ansökan om tillgodoräknande (pdf 87 kB)

Ansökan lämnas in eller skickas per post till:
Kansli CHE/BIO
KTH
Teknikringen 50
100 44 Stockholm

Studenter från tidigare STH: 

För att bli behandlad ska ansökan innehålla:

 • Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs.pdf (pdf 102 kB)  (ifylld på dator)
 • Använd gärna bilaga (pdf 74 kB)  om du har läst många kurser.
 • Studieplan som du gjorde tillsammans med programansvarig innan du åkte (underskriven)
 • Eventuella mail från Programansvarig (PA) med godkännande av kursändringar
 • Har du läst kurser som ej blivit godkända i varken studieplan eller mail så behöver vi få in kursbeskrivningar av dessa (så kompletta som möjligt helst)

Ansökan kan lämnas:

 • I postfack #81 vid vaktmästeriet bakom Studentexpeditionen i Flemingsberg
 • I studentexpetitionen på Måndagar 9:30-11:30
 • Genom att boka ett möte med din internationella koordinator

Notera att om du läser ett program med inriktning mot ett annat program (t.ex. TITEH eller CMEDT) så tar det längre tid pga att fler PA ska godkänna dina kurser.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Studenter som läser program inom EECS-skolan:

Blankett för ansökan om tillgodoräknande hittar du i blankettarkivet

Ansökan om tillgodoräknande samt bilagor skickas med e-post till: exchange.out@eecs.kth.se

Skolan för industriell teknik och management 

Lämna in blanketten ovan (Ansökan om tillgodoräknade av hel kurs) och alla dokument som ska bifogas till din Internationella koordinator vid ITM.

ITM utbildningskansli, Lindstedtsvägen 3, plan 6. Blanketter kan lämnas i brevlådan utanför kansliet om du kommer utanför drop-in tiderna.

Går du CINEK ska följande blankett användas: Efter utlandsstudierna Ansökan om tillgodoräknande av kurser (doc 181 kB)

Skolan för teknikvetenskap 

Lämna in blanketten och alla dokument som ska bifogas till SCIs Internationella koordinator.

SCI utbildningskansli, Teknikringen 8, entréplan, eller maila: exchange-out@sci.kth.se

Studietidsintyg

Studenter som genomför utbytesstudier inom Europa måste, för att andra utbetalningen av erasmus-stipendiet ska betalas ut, vid hemkomst ladda upp ett slutgiltigt Learning agreement tillsammans med ett Studietidsintyg/Certificate of Attendance (docx 62 kB)  påskrivet av utbytesuniversitetet.

Reseberättelse

Samtliga studenter som genomför utbytesstudier genom KTH förväntas skriva en reseberättelse efter sin hemkomst. Reseberättelserna hjälper KTH att följa upp samarbetet med utbytesuniversiteten och är en viktig del i att förbereda kommande studenter inför sin avresa. Din reseberättelse kommer att publiceras på KTH:s webbplats, vänligen ange när du skickar in din reseberättelse om du av någon anledning vill vara anonym; då kan du avstå från att uppge ditt namn alternativt endast uppge ditt förnamn. Reseberättelsen ska laddas upp i Mobility-Online.

Mall för reseberättelser (dotx 79 kB)

I mallen finns mellanrubriker och anvisningar om vad din berättelse bör innehålla. Den färdiga berättelsen bör vara runt tre sidor lång och tyngdpunkten ska läggas på avsnittet om studier och kurser, inkludera gärna bilder i berättelsen. Tänk på att rättstava din reseberättelse innan du skickar in den. Undvik att skriva negativa aspekter riktat till en person. Var gärna personlig, men inte för privat.

Börja planera ditt nästa utlandsäventyr

Utbytesstudier är bara ett av många sätt att studera utomlands via KTH. Du kan till exempel göra ditt examensarbete utomlands, genomföra en praktik eller läsa en sommarkurs. Stipendium genom Erasmus+ går att söka för 12 månader per studienivå (kandidatnivå och masternivå) så om du inte redan använt alla månader på din studienivå för utbytesstudier kan du fortfarande söka resterande månader för utbyte, exjobb eller praktik.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-02-05