Internationella koordinatorer

För varje skola på KTH finns en eller flera internationella koordinatorer. De hjälper dig att hitta ett utbytesalternativ som passar dig och ger praktiskt stöd under resans gång.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Martin Sjöstrand
Internationell koordinator: Arkitektur
08 790 85 43
international@arch.kth.se

Hanna Korhonen (föräldraledig)
Internationell koordinator: Samhällsbyggnad
08-790 8074
international.exchange@abe.kth.se
Besöksadress: Teknikringen 74C
Öppettider: Tisdag och torsdag kl 12.30-14.30

Erika Charpentier
Internationell koordinator: Samhällsbyggnad
08-790 8064
international.exchange@abe.kth.se
Besöksadress: Teknikringen 74C
Öppettider: Tisdag och torsdag kl 12.30-14.30

Marta Parzonka
Internationell koordinator: Samhällsbyggnad
08-790 8074
international.exchange@abe.kth.se
Besöksadress: Teknikringen 74C
Öppettider: Tisdag och torsdag kl 12.30-14.30

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

David Grenot
Internationell koordinator för studenter vid tidigare BIO/CHE
grenot@kth.se
Besöksadress: Teknikringen 42, bv
Öppettider: Endast tidsbokning

Zofia Laine
Internationell koordinator för studenter vid tidigare STH
zofial@kth.se​​​​​​​ ​​​​​​​
Besöksadress: Hälsovägen 11c, 141 52 Huddinge
Öppettider: Endast tidsbokning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Christian Todoran
Internationell koordinator för studenter vid tidigare CSC
08-790 89 92
exchange.out@eecs.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 3, plan 4
Öppettider: enligt överenskommelse

Sara Sjögren
Internationell koordinator för studenter vid tidigare EES och ICT
08-7904239

exchange.out@eecs.kth.se
 

Skolan för industriell teknik och management

Linda Gelin
Internationell koordinator för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi samt Civilingenjör och lärare
lindabg@kth.se
08-790 9642
Besöksadress: Utbildningskansli ITM, Lindstedtsvägen 30, plan 2
Öppettider: Tisdag och torsdag 9:00-11:30. Övriga tider enligt överenskommelse.

Elin Lundkvist
Internationell koordinator för civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik samt Design och produktframtagning
elin.lundkvist@itm.kth.se
08-790 6338
Besöksadress: Utbildningskansli ITM, Lindstedtsvägen 30, plan 2
Öppettider: Tisdag och torsdag 9:00-11:30. Övriga tider enligt överenskommelse.

Vakant
Internationell koordinator för civilingenjörsprogrammen i Materialdesign och Energi och miljö, samt externa masterstudenter.
studentservice@itm.kth.se

Besöksadress: 
Utbildningskansli ITM, Lindstedtsvägen 30, plan 3
Öppettider: Tisdag och torsdag 9.00-11.30. Övriga tider enligt överenskommelse.

Rebecca Hansén
Internationell koordinator för högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik
Rehansen@kth.se
08-790 9506
Besöksadress: Kvarnbergagatan 12, Södertälje
Öppettider: Tisdag 12:30-15:00 och torsdag 9.00-11.30

Skolan för teknikvetenskap

Zebine Bojler
Internationell koordinator för utbytesstudier
exchange-out@sci.kth.se

Caroline Andreassen
Internationell koordinator för dubbeldiplomstudier
exchange-dd@sci.kth.se
Besöksadress: Teknikringen 8, entréplanet
Öppettider: 12.00-15.00 måndag-fredag

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-09-06