Till innehåll på sidan

Italien: Università degli studi di L'Aquila

Aquila är huvudstad i Abruzzoregionen och i provinsen Aquila nära Alperna.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Italienska
Terminstider: Oktober - februari, mars - juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.univaq.it/

Utbytesmöjligheter

Platser: 
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.